Addendum Privacyverklaring voor Virginia

  1. Privacyrechten in Virginia
  2. Rechten voor inwoners van Virginia
  3. Verificatie en tijdlijn op verzoek van de consument

Privacyrechten in Virginia

Dit gedeelte is een aanvulling op de Privacyverklaring en geldt alleen voor inwoners van Virginia. Als u een inwoner van Virginia bent, geldt de Virginia Consumer Data Protection Act – Va. Code Ann. §§ 59.1-575 t/m 59.1-584 (‘VCDPA‘ die u specifieke rechten met betrekking tot uw Persoonlijke informatie geeft, behoudens bepaalde uitzonderingen. We verzamelen het soort gegevens dat is beschreven in dit addendum bij de Privacyverklaring voor Virginia en in de Privacyverklaring, waaronder Persoonlijke informatie en Gevoelige informatie, zoals gedefinieerd door de VCDPA, op de manier die hierin en in de Privacyverklaring is beschreven. In de VCDPA zijn ‘Persoonsgegegevens‘ gedefinieerd als alle informatie die gekoppeld is of redelijkerwijs gekoppeld kan worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens omvatten geen niet-identificeerbare gegevens of openbaar beschikbare informatie. Persoonsgegevens die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de VCDPA omvatten: 

  1. entiteiten of zakenpartners die vallen onder de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) en verwante federale wetten en voorschriften, gegevens van klinische proeven of andere in aanmerking komende onderzoeksgegevens;
  2. persoonlijke informatie die valt onder bepaalde sectorspecifieke privacywetten, waaronder de Fair Credit Reporting Act (FCRA), de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), de Farm Credit Act en de Driver’s Privacy Protection Act van 1994;
  3. informatie die is verzameld bij overheidsorganisaties, organisaties zonder winstoogmerk en instellingen voor hoger onderwijs; en
  4. gegevens die worden verwerkt of bijgehouden voor arbeidsdoeleinden, met inbegrip van contactgegevens voor noodgevallen of de salarisadministratie.

Als u de informatie waar we om vragen niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet de gevraagde Services leveren. Gevoelige informatie vormt een categorie Persoonlijke informatie die grotere veiligheidsbescherming en zorgvuldigheidsnormen bij de verwerking vereisen. ‘Gevoelige informatie’ wordt in de VCDPA gedefinieerd als (1) Persoonlijke informatie waaruit ras of etnische afkomst, religieuze overtuigingen, geestelijke of lichamelijke gezondheidsdiagnose, seksuele geaardheid of burgerschaps- of immigratiestatus blijkt; (2) de verwerking van genetische of biometrische gegevens met het doel een natuurlijke persoon uniek te identificeren; (3) de persoonlijke informatie die van een bekend kind zijn verzameld; of (4) nauwkeurige geolocatiegegevens. Behoudens beperkte uitzonderingen verwerken we uw Gevoelige informatie alleen met uw toestemming.

Rechten voor consumenten in Virginia

Als u een inwoner van Virginia bent, geeft de VCDPA u specifieke rechten met betrekking tot uw Persoonlijke informatie, behoudens bepaalde uitzonderingen. Deze rechten worden hieronder toegelicht:

Verificatie en tijdlijn op verzoek van de consument

Stuur een e-mail naar privacyteam@pandadoc.com of dien schriftelijk een verzoek in bij PandaDoc, Inc., Attention: Privacy Department, 3739 Balboa St. #1083, San Francisco, CA 94121 om een van de voorgaande rechten uit te oefenen.Als we u de gevraagde informatie niet kunnen verstrekken, kunt u in beroep gaan tegen onze beslissing door contact met ons op te nemen via privacyteam@pandadoc.com. Binnen zestig (60) dagen na ontvangst van uw beroep stellen we u schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die al dan niet zijn genomen in reactie op uw beroep, met inbegrip van een schriftelijke uitleg van de redenen voor de beslissingen. Als het beroep wordt afgewezen, kunt u hier ook contact opnemen met de procureur-generaal om een klacht in te dienen.