Tillägg om rätten till integritet i Brasilien och Kanada

Innehållsförteckning

  1. Brasilien
  2. Kanada

Brasilien

Utöver de rättigheter som anges för andra länder ovan har kunder och användare i Brasilien rätt att:

  • få bekräftat att behandling utförs
  • korrigera felaktiga eller inaktuella uppgifter
  • begära anonymisering, blockering eller eliminering av att onödiga eller alltför omfattande personuppgifter behandlas i strid med brasiliansk dataskyddslagstiftning
  • begära omprövning av beslut som fattats enbart på grundval av automatiserad behandling av deras personuppgifter närhelst de påverkar personens intressen
  • få information om de enheter som vi delar dina personuppgifter med, samt
  • invånare i Brasilien kan be om en lista över tredje parter som har tagit emot deras personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål under det föregående kalenderåret. Denna lista innehåller även de typer av personuppgifter som delats. Vi tillhandahåller denna lista utan kostnad. PandaDoc kommer att tillhandahålla denna information inom 15 (femton) dagar från datumet för din begäran, med beaktande av vår affärs- och branschsekretess. Kontakta oss här om du är bosatt i Brasilien och vill begära denna information.

Kanada

  • Överföringar till USA och tredje land. PandaDoc kan överföra dina personuppgifter utanför din jurisdiktion för vidare behandling där de kommer att omfattas av den utländska jurisdiktionens lagstiftning.