Tillägg till sekretessmeddelande för Kalifornien

Innehållsförteckning

 1. Dina rättigheter till sekretess i Kalifornien
 2. Personuppgifter som vi samlar in och sätten vi samlar in dem på
 3. Användning av personuppgifter
 4. Delning av personuppgifter
 5. Rättigheter för invånare i Kalifornien
 6. Verifiering av konsumentförfrågan och tidslinje

Dina rättigheter till sekretess i Kalifornien

Denna punkt gäller endast för invånare i Kalifornien. Enligt Kaliforniens civilrätt paragraf 1798.83-1798.84 har invånare i Kalifornien, inklusive PandaDocs anställda och entreprenörer i Kalifornien, rätt att få: (a) information som identifierar eventuella tredjepartsföretag som PandaDoc kan ha lämnat ut personuppgifter till för direkt marknadsföring under det senaste året, och (b) en beskrivning av kategorierna av personuppgifter som lämnats ut.

För att få sådan information ber vi dig kontakta oss här så kommer vi att tillhandahålla en lista över kategorier av personuppgifter som lämnats ut inom fyrtiofem (45) dagar efter mottagandet av en sådan begäran. Denna begäran får göras högst en gång per kalenderår. Vi förbehåller oss rätten att inte svara på förfrågningar som skickas in på andra sätt än de som anges ovan.

Personuppgifter som vi samlar in och sätten vi samlar in dem på

Vi samlar in den typ av information som beskrivs i detta tillägg till sekretessmeddelandet för Kalifornien och i sekretessmeddelandet, som innehåller personuppgifter och känsliga personuppgifter, på det sätt som beskrivs häri och i sekretessmeddelandet. “Personuppgifter” avser information som identifierar, är kopplad till eller rimligen kan kopplas direkt eller indirekt till en viss invånare eller ett visst hushåll i Kalifornien. Personuppgifter inkluderar inte (i) offentligt tillgänglig information från myndighetsregister, (ii) anonymiserad eller sammansatt information om konsumenter, eller (iii) information som är undantagen från tillämpningsområdet för California Consumer Privacy Act (“CCPA”), såsom: 

 1. hälso- eller medicinsk information som omfattas av Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996 (HIPAA) och California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA), data från kliniska prövningar eller andra kvalificerande forskningsdata
 2. personuppgifter som omfattas av vissa sektorspecifika integritetslagar, inklusive Fair Credit Reporting Act (FCRA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) eller California Financial Information Privacy Act (FIPA), Farm Credit Act samt Driver’s Privacy Protection Act från 1994.

Om du inte tillhandahåller den information som vi ber om kan vi eventuellt inte förse dig med de efterfrågade tjänsterna. Känsliga personuppgifter är en delmängd av personuppgifter som kräver mer säkerhet och omsorg när de hanteras. Känsliga personuppgifter definieras enligt CPRA som uppgifter som om de går förlorade, äventyras eller lämnas ut kan resultera i betydande skada, förlägenhet, olägenhet eller orättvis behandling för en individ. Klicka här och skrolla till definitionen för “Känsliga personuppgifter” om du vill läsa mer. 

Vi samlar in personlig information för de affärsändamål som beskrivs i vårt sekretessmeddelande. CPRA definierar ett “affärsändamål” som användning av personuppgifter för verksamhetens operativa syften, eller andra anmälda ändamål, förutsatt att användningen av personuppgifter rimligen krävs och är proportionerlig för att uppnå det operativa syftet för vilket personuppgifterna samlades in eller något annat operativt syfte som är förenligt med det sammanhang i vilket personuppgifterna samlades in.

Kategorierna av andra personer eller enheter med vilka vi kan dela dina personuppgifter listas i vårt sekretessmeddelande under “Delning av information”.

Vi har samlat in följande kategorier med personuppgifter under de senaste tolv (12) månaderna:

KategoriUppgift Lagring av data
Identifierare. Förnamn, efternamn, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, internetprotokolladress, e-postadress, e-postdata, användningsdata för webbplatsen, kontonamn eller andra liknande identifierare.Vi lagrar uppgifterna från denna personuppgiftskategori så länge du är kund hos oss och vi kan behålla en arkivfil för revision.
Vi säljer inte uppgifter från denna personuppgiftskategori och vi delar dem inte för beteendestyrd annonsering mellan domäner och plattformar.
Kategorier av personuppgifter som är listade i stadgan California Customer Records (Kaliforniens civilrätt § 1798.80(e)).Förnamn, efternamn, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, IP-adress, e-postadress, e-postdata, användningsdata för webbplatsen, kontonamn och inloggningsuppgifter, ekonomisk information eller andra liknande identifierare. Observera att vissa personuppgifter som ingår i denna kategori kan överlappa andra kategorier. Vi lagrar uppgifterna från denna personuppgiftskategori så länge du är kund hos oss och vi kan behålla en arkivfil för revision.
Vi säljer inte uppgifter från denna personuppgiftskategori och vi delar dem inte för beteendestyrd annonsering mellan domäner och plattformar.
Vi samlar in skyddade klassificeringsegenskaper enligt gällande lagstiftning i Kalifornien eller amerikansk federal lagstiftning Dessa kan innefatta ålder (40 år eller äldre), etnicitet, hudfärg, härkomst, nationellt ursprung, medborgarskap, religion eller trosbekännelse, civilstånd, hälsotillstånd, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, kön (inklusive genus, könsidentitet, könsuttryck, graviditet eller förlossning och relaterade hälsotillstånd), sexuell läggning, veteran- eller militärstatus, genetisk information (inklusive genetisk information om släktingar).Vi lagrar uppgifterna från denna personuppgiftskategori så länge du är kund hos oss och vi kan behålla en arkivfil för revision.
Vi säljer inte uppgifter från denna personuppgiftskategori och vi delar dem inte för beteendestyrd annonsering mellan domäner och plattformar.
Känsliga personuppgifterKreditkorts- eller betalkortsnummer, geolokalisering, inloggningsuppgifter för kontotVi lagrar uppgifterna från denna personuppgiftskategori så länge du är kund hos oss och vi kan behålla en arkivfil för revision.
Vi säljer inte uppgifter från denna personuppgiftskategori och vi delar dem inte för beteendestyrd annonsering mellan domäner och plattformar.
Kommersiell information.Dokumentation över köpta tjänster.Vi lagrar uppgifterna från denna personuppgiftskategori så länge du är kund hos oss och vi kan behålla en arkivfil för revision.
Vi säljer inte uppgifter från denna personuppgiftskategori och vi delar dem inte för beteendestyrd annonsering mellan domäner och plattformar.
Vi samlar in ljud- och bilddata.Detta kan innefatta ljud, elektronisk information, bilder och liknande.Vi lagrar uppgifterna från denna personuppgiftskategori så länge du är kund hos oss och vi kan behålla en arkivfil för revision.
Vi säljer inte uppgifter från denna personuppgiftskategori och vi delar dem inte för beteendestyrd annonsering mellan domäner och plattformar.
Internet eller annan liknande nätverksaktivitet.Webbhistorik, sökhistorik, information om en konsuments interaktion med vår webbplats.Vi lagrar uppgifterna från denna personuppgiftskategori så länge du är kund hos oss och vi kan behålla en arkivfil för revision.
Vi säljer inte uppgifter från denna personuppgiftskategori och vi delar dem inte för beteendestyrd annonsering mellan domäner och plattformar.
Vi samlar in slutsatser från andra personuppgifter. Detta kan inkludera en profil som återspeglar en persons preferenser, egenskaper, psykologiska tendenser, anlag, beteende, förhållningssätt, intelligens, förmågor och anlag.Vi lagrar uppgifterna från denna personuppgiftskategori så länge du är kund hos oss och vi kan behålla en arkivfil för revision.
Vi säljer inte uppgifter från denna personuppgiftskategori och vi delar dem inte för beteendestyrd annonsering mellan domäner och plattformar.
Geoplatsdata.Fysisk plats via internetprotokolladress.Vi lagrar uppgifterna från denna personuppgiftskategori så länge du är kund hos oss och vi kan behålla en arkivfil för revision.
Vi säljer inte uppgifter från denna personuppgiftskategori och vi delar dem inte för beteendestyrd annonsering mellan domäner och plattformar.
Yrkes- eller anställningsrelaterad information.Aktuell eller tidigare jobbhistorik eller prestationsutvärderingar, bakgrundsinformation.Vi lagrar uppgifterna från denna personuppgiftskategori så länge du är kund hos oss och vi kan behålla en arkivfil för revision.
Vi säljer inte uppgifter från denna personuppgiftskategori och vi delar dem inte för beteendestyrd annonsering mellan domäner och plattformar.

Vi hämtar kategorierna med personuppgifter som anges ovan från följande kategorier av källor:

 1. Direkt från dig. Till exempel från formulär du fyller i eller produkter och tjänster du frågar om eller köper.
 1. Indirekt från dig. Till exempel från att följa dina handlingar och interaktioner med tjänsterna.
 2. Andra källor. Till exempel annonsnätverk, internetleverantörer, operativsystem och plattformar och/eller sociala nätverk.

Användning av personuppgifter

Mer information om hur vi samlar in dina personuppgifter finns under punkterna “Typer av information som vi samlar in” och “Användning och behandling av personuppgifter” i vårt sekretessmeddelande.

Delning av personuppgifter 

Vi delar personuppgifter enligt beskrivningen under punkten “Delning av information” i sekretessmeddelandet. Vi förklarar även kategorierna för tredje parter som vi lämnar ut personuppgifter till. 

Rättigheter för invånare i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien eller är anställd av eller entreprenör åt PandaDoc i Kalifornien ger CCPA dig specifika rättigheter angående dina personuppgifter, med vissa undantag. Vi kan till exempel inte lämna ut specifika delar av personuppgifter om utlämnandet skulle skapa en betydande, uttalad och orimlig säkerhetsrisk för personuppgifterna, ditt konto hos oss eller våra nätverkssystems säkerhet. Dessa rättigheter förklaras nedan:

Verifiering av konsumentförfrågan och tidslinje

Om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.  

För att bekräfta din identitet är det absolut nödvändigt att vi verifierar din konsumentförfrågan och därför måste du tillhandahålla information som gör att vi rimligen kan verifiera att du är den person som vi samlade in personuppgifter om eller ett auktoriserat ombud. Om du gör en förfrågan för en annan persons räkning måste vi verifiera att du har befogenhet att göra det. Du måste även beskriva begäran tillräckligt detaljerat så att vi kan förstå, utvärdera och svara på en sådan begäran. Vi kan inte svara på din begäran eller ge dig personuppgifter om vi inte kan verifiera din identitet eller behörighet att göra denna begäran och bekräfta att personuppgifterna avser dig. Vi kommer inte att följa din begäran om ett undantag från tillämplig lagstiftning gäller.

Vi svarar på förfrågningar inom fyrtiofem (45) dagar efter att vi mottagit en sådan verifierbar förfrågan (eller inom en annan tidsfrist som krävs enligt tillämplig lagstiftning). Om vi behöver mer tid meddelar vi dig skriftligen före utgången av tidsperioden på fyrtiofem (45) dagar och informerar dig om orsaken till en förlängning av tidsfristen med ytterligare fyrtiofem (45) dagar. För att undvika tveksamheter omfattar sådana förfrågningar om personuppgifter er period på tolv (12) månader omedelbart före datumet för en sådan verifierbar begäran. Ett utlämnande av personuppgifter som svar på en sådan begäran tillhandahålls i ett format som är vanligt att använda. För mer information om förfrågningar, se punkten “Dina rättigheter och kontroll av dina personuppgifter” i sekretessmeddelandet. 

Om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till oss på privacyteam@pandadoc.com eller skicka en skriftlig begäran till PandaDoc, Inc., Attention: Privacy Department, 3739 Balboa St. #1083, San Francisco, CA 94121.  Om du är bosatt, anställd eller entreprenör i Kalifornien och vill välja bort att dela dina personuppgifter eller vill begränsa användningen av dina känsliga personuppgifter klickar du här, så omdirigeras du till vår sida “Dela eller sälj inte mina personuppgifter“.