Elektroniska signaturers laglighet i Tyskland

Har en elektronisk signatur rättsverkan i Tyskland?

Ja. Tyskland har juridiskt erkänt elektroniska signaturer sedan 2001. Reglerna för e-signaturer i Europeiska unionen standardiserades under eIDAS-förordningen 2016.

Vilka lagar reglerar e-signaturer i Tyskland?

2016 antog Tyskland eIDAS-förordningen, som standardiserade lagar om elektroniska signaturer i EU. En elektronisk signatur som görs genom en tillhandahållare av betrodda tjänster som är certifierad av en EU-medlemsstat är laglig och verkställbar inom hela Europeiska unionen.

eIDAS-förordningen definierar tre typer av elektroniska signaturer:

 • Enkel elektronisk underskrift (Standard Electronic Signature, SES)
  En enkel elektronisk underskrift är den mest grundläggande typen av e-signatur. Signeraren kan skriva eller rita sitt namn, och det finns inget elektroniskt formulär för att validera signaturen. Även om denna typ av signatur är mycket enkel att använda, är den även den lättaste att motbevisa eftersom det finns begränsade säkerhetsprotokoll för att legitimera signeraren.
 • Avancerad elektronisk underskrift (Advanced Electronic Signature, AES)
  En avancerad elektronisk underskrift måste säkerställa att signaturen är unikt kopplad till och kan identifiera signeraren. Den måste skapas med hjälp av data för att skapa elektroniska signaturer som signeraren, med hög förtroendegrad, kan använda under exklusiv kontroll.
 • Kvalificerad elektronisk underskrift (Qualified Electronic Signature, QES)
  En kvalificerad elektronisk underskrift är en striktare form av AES, och den enda signaturtypen som ges samma juridiska värde som en handskriven signatur. Det är en avancerad elektronisk underskrift som åtföljs av ett kvalificerat digitalt certifikat skapat av en kvalificerad signaturskapande enhet (QSCD). QSCD måste utfärdas av en kvalificerad EU-tillhandahållare av betrodda tjänster (TSP) på European Union Trust List (EUTL).

Kvalificerade elektroniska underskrifter har samma juridiska värde som en handskriven signatur. Icke-kvalificerade elektroniska signaturer kan inte avfärdas som bevis i domstol enbart för att de är i elektronisk form eller för att de inte uppfyller kraven för en QES.

Vilken typ av e-signatur behöver jag?

I Tyskland är en enkel elektronisk underskrift (SES) lämplig för följande typer av dokument:

 • HR-dokument
 • Sekretessavtal
 • Sjukvårdsdokument
 • Bankdokument
 • Fastighetsavtal
 • Licensavtal
 • Försäkringar
 • Utbildning 

I Tyskland krävs kvalificerad elektronisk underskrift (QES) för följande typer av dokument:

 • Uppsägning av anställning
 • Hyresavtal på längre tid än ett år 
 • Notariseringar
 • Förvärv och överlåtelser av markägande
 • Rätts- och rättegångshandlingar
 • Avtal gällande tillfällig anställning

Vilka typer av elektroniska signaturer erbjuder PandaDoc?

PandaDoc erbjuder enkla elektroniska underskrifter (SES) och kvalificerade elektroniska underskrifter (QES). Så här följer PandaDoc lagstiftning för e-signaturer över hela världen:

 • Digitala signaturcertifikat för varje dokument
 • Asymmetrisk kryptering eller kryptering med offentlig nyckel
 • Registrering av IP-adress
 • Krav vid skapande av konto och inloggning
 • Tvåstegsverifiering för båda parters signerare
 • Efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Kan jag använda PandaDocs programvara för e-signaturer i Tyskland?

Ja. PandaDocs e-signaturer följer e-signaturlagstiftningen i Tyskland. Detta gör det enkelt för dig att få avtal signerade och göra affärer i Tyskland. Registrera dig så får du prova vår programvara kostnadsfritt i 14 dagar.