Välj var dina data ska lagras och bearbetas

PandaDoc ger den flexibilitet som ditt företag behöver för datahemvist på två lika säkra platser: i USA och i EU.

EU Security Badges SV
Välj var dina data ska lagras och bearbetas
Styr vart dina data går

Styr vart dina data går

Du kan känna dig trygg med att din företagsinformation är säker, krypterad och lagrad på definierade geografiska platser.

Skapa tillit och öppenhet

Skapa tillit och öppenhet

Visa dina kunder att du värnar om deras integritet samtidigt som du upprätthåller de högsta standarderna för datasäkerhet.

Använd kraftfull infrastruktur

Använd kraftfull infrastruktur

Alla våra regionala moln fungerar snabbt och effektivt, så att du kan få tillgång till dina data snabbt och tillförlitligt.

Säkerhet och efterlevnad i företagsklass

Uppfyller eIDAS-kraven

Uppfyller eIDAS-kraven

PandaDoc samarbetar med tillhandahållare av betrodda tjänster för att säkerställa att alla signaturer är verifierade, säkra och uppfyller kraven. Skicka dokument på ett säkert sätt med vetskap om att signeraren är den person du gör affärer med, och skydda dennes känsliga uppgifter samtidigt som du säkerställer att dessa dokument är giltiga i domstol.

Fysisk trygghet

Fysisk trygghet

PandaDocs datacenter (administreras av Amazon AWS) är toppmoderna och använder sig av innovativa arkitektoniska och tekniska metoder. Amazon har många års erfarenhet av att utforma, bygga och driva storskaliga datacenter. Denna erfarenhet har tillämpats på AWS-plattformen och dess infrastruktur.

SOC 2-certifierat

SOC 2-certifierat

PandaDoc är certifierat enligt SOC 2 Typ II. Vi kan på begäran tillhandahålla efterlevnadsrapporter och -certifieringar enligt SSAE 18 SOC 2. PandaDocs tjänster finns på Amazons AWS-plattform, och detta dokument beskriver de sätt på vilka vi å kundernas vägnar utnyttjar de omfattande investeringar som Amazon löpande gör inom säkerhet.

Servrar och nätverk

Servrar och nätverk

Samtliga servrar som kör PandaDoc-mjukvara i produktion är aktuella och kontinuerligt uppdaterade Linuxsystem. Ytterligare värdtjänster som vi använder, exempelvis Amazon RDS, S3 och andra, består av omfattande förstärkta AWS-plattformar för infrastruktur som tjänst (IaaS).

Servicenivåer och säkerhetskopieringar

Servicenivåer och säkerhetskopieringar

PandaDocs infrastruktur använder sig av lagerindelad teknik i syfte att generera så pålitliga drifttider som möjligt, inklusive användning av automatisk skalning, belastningsbalansering, uppgiftsköer och löpande distribution. Vi utför dagligen kompletta och automatiserade säkerhetskopieringar av våra databaser. Samtliga säkerhetskopieringar krypteras.

Programstruktur

Programstruktur

Webbapplikationen för PandaDoc är uppdelad i flera lager av logiska segment (klientdel, mellannivå och databas) som vart och ett är oberoende av varandra i en DMZ-konfiguration. Detta garanterar maximalt skydd och oberoende mellan lagren.

Vanliga frågor och svar

* Vilka data lagras på de regionala platserna?

USA- och EU-versionerna av PandaDoc liknar varandra och är lika säkra. Versionerna är dock oberoende och isolerade installationer av programmet. Det innebär att om du har ett PandaDoc-konto i USA kommer PandaDoc i EU inte att känna till detta konto och kommer inte att ha några uppgifter om det.

Vi håller miljöerna isolerade för att kunna erbjuda våra kunder datahemvist. Följande uppgifter lagras och bearbetas inom den valda regionens gränser:

 • PandaDoc-kontots konfiguration
 • Dokument (PandaDoc-dokument, mallar och PDF-kopior av signerade dokument)
 • Bildtillgångar
 • Dokuments texter, bilagor och metadata
 • Kommunikation i dokument (kommentarer)
 • Faktureringsuppgifter (faktureringsadresser, kontonamn, abonnemangsinformation)
 • PandaDoc-kontakter
 • Formulär (inklusive uppgifter som dina kunder anger)
 • Objekt i innehållsbiblioteket
 • Katalogobjekt
 • PandaDoc-inkorgar (dina kontomedlemmar och dina kunder)
 • Rapportering och dokumentanalys

Finns det några data som inte lagras på vår regionala plats?

Ja. Följande uppgifter, oavsett vilken version av PandaDoc som väljs, lagras (och överförs till USA):

 • Din kommunikation med representanter för PandaDoc, särskilt vårt kundsupportteam och all interaktion med detta team. För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga support är PandaDoc fortfarande ett globalt företag, vilket innebär att våra representanter finns över hela världen och gärna hjälper till så snart som möjligt. Tyvärr kan vi inte isolera vår kommunikation i en viss region. Det innebär att information som videosamtal, kontoinformation och information om kundärenden kan nås och överföras till USA
 • Den transaktionsanalytiska informationen om ditt konto som hjälper oss att göra PandaDoc till ett bättre program för dig
 • Tredjepartsintegrationer som våra kunder aktiverar på sina konton kan överföra data utanför din valda programplats för PandaDoc. Detta beror på den specifika integrationen och tredjepartsleverantören. Om du har frågor om dina specifika integrationer kan du kontakta oss så hjälper vi dig.
 • Interaktioner med vårt säljteam, grundläggande kontaktuppgifter för försäljningen och den första avtalsenliga säljdokumentationen

Kan jag överföra data mellan datacenter i EU och i USA?

Det är tyvärr inte möjligt av säkerhetsskäl. Du kan inte överföra data från PandaDoc från ett datacenter till ett annat. Om du har valt den amerikanska servern kan du ha ett separat konto i EU med samma e-postadress som kontoägaren, men det blir då ett andra konto som inte delar vare sig licens eller information med det första – du måste konfigurera och underhålla det separat, vilket ger dig full kontroll över din datahemvist.