Tillägg till sekretessmeddelande för Virginia

Innehållsförteckning

  1. Rätten till integritet i Virginia
  2. Rättigheter för konsumenter i Virginia
  3. Verifiering av konsumentförfrågan och tidslinje

Rätten till integritet i Virginia

Detta avsnitt är ett tillägg till sekretessmeddelandet och gäller endast invånare i Virginia. Om du är bosatt i Virginia ger Virginia Consumer Data Protection Act – Va. Code Ann. §§ 59.1-575 till 59.1-584 (“VCDPA“) dig specifika rättigheter angående dina personuppgifter, med vissa undantag. Vi samlar in den typ av data som beskrivs i detta tillägg till sekretessmeddelandet för Virginia och i sekretessmeddelandet. Det inkluderar personuppgifter och känsliga data, enligt definitionen i VCDPA, på det sätt som beskrivs häri och i sekretessmeddelandet. I VCDPA definieras “personuppgifter” som alla uppgifter som kopplad eller rimligen kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgifter inkluderar inte anonymiserade uppgifter eller offentligt tillgänglig information. Personuppgifter som är undantagna från tillämpningsområdet för VCDPA innefattar: 

  1. enheter eller affärspartners som omfattas av Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996 (HIPAA) och relaterade amerikanska federala lagar och förordningar, data från kliniska prövningar eller andra kvalificerande forskningsdata
  1. personuppgifter som omfattas av vissa sektorspecifika integritetslagar, inklusive Fair Credit Reporting Act (FCRA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) eller Farm Credit Act, samt Driver’s Privacy Protection Act från 1994
  2. uppgifter som samlats in från statliga organisationer, ideella organisationer och institutioner för högre utbildning, samt
  3. data som behandlas eller underhålls för anställningar, inklusive kontaktinformation för nödsituationer eller administration av förmåner.

Om du inte tillhandahåller de uppgifter vi ber om kan vi eventuellt inte förse dig med de efterfrågade tjänsterna. Känsliga uppgifter är en kategori av personuppgifter som kräver mer säkerhet och omsorg när de hanteras.  “Känsliga uppgifter” definieras enligt VCDPA som (1) personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, mental eller fysisk hälsodiagnos, sexuell läggning, medborgarskap eller immigrationsstatus, (2) behandling av genetiska eller biometriska uppgifter i syfte att unikt identifiera en fysisk person, (3) personuppgifter som samlats in från ett barn, eller (4) exakta geolokaliseringsdata. Med förbehåll för begränsade undantag behandlar vi endast dina känsliga uppgifter med ditt samtycke.

Rättigheter för konsumenter i Virginia

Om du är bosatt i Virginia ger VCDPA dig specifika rättigheter angående dina personuppgifter, med vissa undantag.  Dessa rättigheter förklaras nedan:

Verifiering av konsumentförfrågan och tidslinje

Om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till oss på privacyteam@pandadoc.com eller skicka en skriftlig begäran till PandaDoc, Inc., Attention: Privacy Department, 3739 Balboa St. #1083, San Francisco, CA 94121. 

Om vi inte kan ge dig de begärda uppgifterna kan du överklaga vårt beslut genom att kontakta oss på privacyteam@pandadoc.com. Inom sextio (60) dagar efter mottagandet av ditt överklagande kommer vi att informera dig skriftligen om alla åtgärder som vidtagits eller inte vidtagits som svar på ditt överklagande, inklusive en skriftlig förklaring av skälen till besluten. Om överklagandet avslås kan du även kontakta Attorney General här för att lämna in ett klagomål.