1. Mallar
  2. Affärsoffermall, Storbritannien

Affärsoffermall, Storbritannien

Använd 4,876 gånger

Det kan vara svårt att skriva affärsförslag för potentiella kunder: Därför erbjuder vi denna förifyllda mall för affärsförslag så att du snabbare kan avsluta affärer och välkomna nya kunder.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

  1. Mallar
  2. Affärsoffermall, Storbritannien

Mall för affärsförslag för [Klient.Company]

Denna mall beskriver de tjänster, prissättningar och resultat som begärts av
[Klient.FirstName][Klient.LastName].

Detta förslag har upprättats av:
[Avsändare.FirstName]
[Avsändare.Company]
[Avsändare.Phone]
[Avsändare.Email]

Denna mall är utformad för att användas som en guide. Dess språk är inte skräddarsytt för platsen du befinner dig på, den kan innehålla och/eller länka till innehåll på amerikansk engelska, och den är inte juridiskt bindande på något sätt.

Företagsöversikt

Company Overview

[Avsändare.Company] erbjuder affärsplanering och produkter eller tjänster till nystartade företag och småföretag. Vi har framgångsrikt samarbetat med företag inom branschnamn-branschen. Detta innebär att vi har den kunskap, expertis och kompetens som krävs för att hjälpa dig att uppfylla dina egna affärsmål.

Sammanfattning

Name

Namn

Yrke

VD:ns namn har varit ledande inom branschen i åratal. Han är dedikerad till att förbättra kundupplevelsen och främja företagets verksamhetsmål.

Name

Namn

Yrke

Kontochefens namn kommer att vara din primära kontaktperson framöver. Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta henne via telefon eller e-post.

Kundomdömen

Vår högsta prioritet är att se till att våra kunder är nöjda samt att hjälpa dem att nå sina affärsmål. Detta är vad våra tidigare kunder har att säga om att arbeta med oss.

Name

Namn

Jobbtitel

Omdömestext

Name

Namn

Jobbtitel

Omdömestext

Name

Namn

Jobbtitel

Omdömestext

Arbetets omfattning

Här är en översikt över utmaningarna och målen för det här nya affärsprojektet. Den innehåller en detaljerad beskrivning av prissättningsstrategin, tidslinjen och de resultat du kan förvänta dig från [Avsändare.Company].

Sammanfattningsvis finns en beskrivning av de rättsliga krav som anges i vårt affärsförslagskontrakt.

Utmaningar och mål

UtmaningarMål och syften
Företagsutmaning 1Identifiering av målkunder
Företagsutmaning 2Slutföra marknadsanalys

Resultat och tidslinje

ResultatTidslinje
Marknadsundersökning och analysMM / DD / YYYY
Konfigurera en affärsplanMM / DD / YYYY
Konfigurera en marknadsföringsplanMM / DD / YYYY

Projektöversikt

Vi anser att vår produkt/tjänst kommer att hjälpa dig att hantera dina nuvarande utmaningar och uppfylla dina mål och syften inom den överenskomna tidslinjen.

Produkten/tjänsten utformades för att hjälpa företag på målmarknaden att uppnå sina affärsmål och förbättra sig inom viktiga områden.

Vår effektiva onboardingprocess gör att du kan komma igång utan förseningar. Och vårt team är tillgängligt för att svara på frågor och erbjuda support under övergångs- och planeringsprocessen.

Villkor och priser

Nedan hittar du en detaljerad översikt över de ekonomiska villkor som krävs för att använda produkten/tjänsten. Underskrifter från både [Avsändare.Company] och [Klient.Company] krävs innan vi kan gå vidare och utföra affärsförslagskontraktet.

NamnPrisKvantitetDelsumma
Delsumma0,00 kr
Rabatt0,00 kr
Moms0,00 kr
Totalsumma0,00 kr

Betalningsplan

Betalningsbelopp/th>Förfallodatum för betalning
Payment AmountMM / DD / YYYY

Försäljningsavtal för produkt/tjänst

Detta affärsförslagskontrakt för produkt/tjänst (”kontraktet”) beskriver de villkor som styr avtalet mellan [Avsändare.Company] och [Klient.Company]. Både [Avsändare.Company] och [Klient.Company] samtycker till att vara bundna av villkoren som anges i detta affärsförslagskontrakt.

Emedan säljaren samtycker till att producera produkten/tjänsten, en produktbeskrivning och

emedan köparen samtycker till att köpa produkten/tjänsten i enlighet med de villkor som anges i detta avtal.

Därför, med hänsyn till de ömsesidiga avtal som slutits av parterna härtill, samtycker säljaren och köparen (var för sig en “part” och tillsammans “parterna”) till följande:

1. Köpt produkt

Köparen samtycker härmed till att köpa den mängd och den typ av produkt som beskrivs i affärsförslagskontaktet.

2. Betalning

Köparen samtycker härmed till att köpa den mängd och den typ av produkt som beskrivs i affärsförslagskontaktet.

3. Utebliven betalning

Eventuell underlåtenhet att uppfylla de förfallodatum för betalning som anges i den bifogade betalningsplanen ska betraktas som ett fullständigt och väsentligt brott mot detta affärsförslagskontrakt.

4. Garanti

Infoga garanti här.

5. Ändringar

Det kommer inte att ske någon ändring av detta affärsförslagskontrakt om det inte skriftligen godkänns av båda parter.

6. Tillämplig lag

Affärsförslagskontraktet och dess villkor regleras av statens lagar i avsändarstaten. Detta kontrakt är föremål för exklusiv behörighet av både federala och statliga domstolar som är belägna i avsändarstaten.

Avtal

Genom att signera dokumentet nedan godkänner [Avsändare.FirstName][Avsändare.LastName] och [Klient.FirstName][Klient.LastName] villkoren i detta affärsförslag och bildar ett kontraktsavtal som inleds vid signeringsdatumet.

[Avsändare.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Avsändare.FirstName][Avsändare.LastName]

[Klient.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Klient.FirstName][Klient.LastName]

Affärsoffermall, Storbritannien

Använd 4,876 gånger

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Använd mall