1. Mallar
  2. Kontraktsmall för grafisk formgivning på frilansbasis

Kontraktsmall för grafisk formgivning på frilansbasis

Använd 4,901 gånger

Denna avtalsmall för frilansande grafiska formgivare fungerar som ett juridiskt bindande dokument mellan en frilansare och en kund. Denna avtalsmall hjälper dig att framstå som ännu mer professionell och definierar tydligt villkoren och begränsningarna som gäller för dina tjänster inom grafisk design.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

  1. Mallar
  2. Kontraktsmall för grafisk formgivning på frilansbasis

Kontraktsmall för grafisk formgivning på frilansbasis

Denna mall är utformad för att användas som en guide. Dess språk är inte skräddarsytt för platsen du befinner dig på, den kan innehålla och/eller länka till innehåll på amerikansk engelska, och den är inte juridiskt bindande på något sätt.

Framtagen för:

[Klient.FirstName][Klient.LastName]
[Klient.Company]

Skapad av:

[Avsändare.FirstName][Avsändare.LastName]
[Avsändare.Company]

Kund: [Klient.FirstName][Klient.LastName]

Projektnamn: [Project.Name]

Projektdatum:[Project.Date]

Namn på frilansande grafisk formgivare (formgivare): [Designer.Name]

Detta kontrakt för grafisk formgivning på frilansbasis är utfärdat den [Agreement.CreatedDate] mellan kunden och den formgivare som anges ovan.

Projekt

Formgivaren samtycker till att tillhandahålla tjänster inom grafisk formgivning som anges i avsnittet "leverabler" nedan.

Formgivaren samtycker till att förbli den enda leverantören under projektets löptid. Allt arbete kommer att förbli unikt, originellt och fritt från plagiat.

Leverabler

Detta kontrakt för grafisk formgivning på frilansbasis innefattar följande leverabler:

Projektet ovan ska genomföras och levereras vid betalning av nedanstående belopp.

Alla avgifter kommer att faktureras vid leverans till kunden och ska betalas enligt betalningsvillkoren [Payment.Terms].

En deposition på [Deposit.Total] kr kommer att betalas till formgivaren innan arbetet påbörjas.

Om arbetets omfattning ändras under projektets gång kan ytterligare kostnader tillkomma.

Formgivaren kommer att skicka eventuella prisändringar till kunden innan arbetet med sådana uppgifter påbörjas.

NamnPrisKvantitetDelsumma
0,00 kr10,00 kr
Delsumma0,00 kr
Totalt0,00 kr

Sekretess

Formgivaren godkänner härmed att han/hon kan involveras i eller få vetskap om information som rör kunden på ett personligt plan, inklusive information kopplad till kundens förflutna, framtid, nutid, kundnamn, marknadsföringsplaner, projektinformation och finansiella dokument.

Formgivaren samtycker till att skydda all ovanstående information och hålla all information som erhålls konfidentiell.

Formgivaren tillåts dock att visa det färdigställda arbetet på sin hemsida eller i marknadsföringsmaterial.

Kundgodkännande

Kunden kommer att underrättas och måste godkänna allt material innan projektet färdigställs och skickas in.

Vidare har kunden tillstånd att godkänna arbetet och begära revideringar vid behov.

Avslutande

Båda parter kan skriftligen säga upp detta avtal när som helst av skäl som de anser nödvändiga.

Vid uppsägning av detta kontrakt gällande grafisk utformning på frilansbasis ansvarar kunden för alla kostnader som uppkommer innan uppsägning av kontraktet.

Om kunden väljer att avbryta detta projekt efter projektets slutförande förblir kunden ansvarig för full betalning av hela projektsumman.

Avtal

Genom att signera nedan är parterna överens om att de har läst, förstått och kommer att följa de villkor som anges i detta avtal gällande grafisk utformning.

[Avsändare.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Avsändare.FirstName][Avsändare.LastName]

[Klient.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Klient.FirstName][Klient.LastName]

Kontraktsmall för grafisk formgivning på frilansbasis

Använd 4,901 gånger

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Använd mall