1. Mallar
  2. Avtal om försäljningsprovision

Avtal om försäljningsprovision

Använd 4,916 gånger

Denna avtalsmall för försäljningsprovision kan användas mellan ett företag och en anställd eller underleverantör för att dokumentera samtycke till företagets policy gällande kompensation för försäljning.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

  1. Mallar
  2. Avtal om försäljningsprovision

Avtal om försäljningsprovision

Denna mall är utformad för att användas som en guide. Dess språk är inte skräddarsytt för platsen du befinner dig på, den kan innehålla och/eller länka till innehåll på amerikansk engelska, och den är inte juridiskt bindande på något sätt.

Framtaget för:

[Klient.FirstName][Klient.LastName]
[Klient.Company]

Skapat av:

[Avsändare.FirstName][Avsändare.LastName]
[Avsändare.Company]

Detta avtal om försäljningsprovision ingås av och mellan [Avsändare.Company] “Uppdragsgivare“ och [Klient.FirstName][Klient.LastName], “Ombud“. Syftet med detta avtal är att dokumentera den försäljningsprovisionsstruktur som ska reglera ersättning för varor eller tjänster som säljs av Ombudet för Uppdragsgivarens räkning.

Behörighet

Detta avtal om försäljningsprovision fungerar som fullmakt för Ombudet att sälja varor eller tjänster för Uppdragsgivarens räkning. Dessa rättigheter är icke-överlåtbara och icke-exklusiva.

Uppdragsgivaren förbehåller sig rätten att begränsa ombudets rättigheter genom olika begränsningar, inklusive geografiska begränsningar.

Ombudet samtycker till att sälja varor och tjänster under Uppdragsgivarens varumärke. Varor eller tjänster får inte märkas om av någon orsak.

Ombudet samtycker till att följa Uppdragsgivarens prissättningspolicy. Ombudet får inte erbjuda rabatter utan Uppdragsgivarens skriftliga godkännande.

Dokumentation

Ombudet samtycker till att använda företagstillhandahållen och godkänd dokumentation och godkända verktyg för registrering, inlämning och spårning av försäljning och affärsmöjligheter. Detta inkluderar användning av företagets beställningsformulär, CRM och andra system vid behov.

Icke-konkurrerande

Ombudet får inte erbjuda eller representera varumärken som konkurrerar med Uppdragsgivaren samtidigt som denne agerar som ombud för Uppdragsgivaren, och under en period av två år därefter.

Sekretess

Ombudet ska alltid handla i Uppdragsgivarens bästa intresse när det gäller konfidentiell information och immateriell egendom. Detta inkluderar att avstå från att avslöja information som anses vara äganderättsligt skyddad, känslig eller konfidentiell för någon tredje part.

Provisionsstruktur

L’Employeur accepte de rémunérer le Représentant pour les ventes de produits ou services de l’Employeur comme suit :

Insert Payment Details

Godkännande

Genom att underteckna nedan samtycker Uppdragsgivaren och Ombudet till att ingå detta avtal om försäljningsprovision med varandra och samtycker till de villkor som beskrivs häri.

[Avsändare.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Avsändare.FirstName][Avsändare.LastName]

[Klient.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Klient.FirstName][Klient.LastName]

Avtal om försäljningsprovision

Använd 4,916 gånger

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Använd mall