1. Mallar
  2. Försäljning – Förslag

Försäljning – Förslag

Använd 4,878 gånger

Denna förslagsmall för försäljning är utformad för att hjälpa dig leverera ett proffsigt förslag till företagsinköpare. I mallen hittar du områden fokuserade på att visa din identitet, ditt värdeförslag, dina priser samt dina villkor.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

  1. Mallar
  2. Försäljning – Förslag

Offert för [Klient.Company]

Denna offert innehåller alla detaljer som är relevanta för arbetets omfattning, priser och villkor enligt begäran från [Klient.FirstName][Klient.LastName]

Denna mall är utformad för att användas som en guide. Dess språk är inte skräddarsytt för platsen du befinner dig på, den kan innehålla och/eller länka till innehåll på amerikansk engelska, och den är inte juridiskt bindande på något sätt.

Upprättad av:

[Avsändare.FirstName][Avsändare.LastName]
[Klient.Company]

Företagets bakgrund

Vi är en ledande leverantör av /*Product type*/. Vår erfarenhet av framgångsrika partnerskap med företag i branschen innebär att vi förstår de utmaningar du står inför i ditt företag och levererar produkter och tjänster som hjälper dig att nå dina mål.

Leader

Vår ledare

Vår vd har 10 års erfarenhet inom denna bransch. Han strävar efter att upprätthålla vårt företags värderingar och att leverera bästa möjliga upplevelse för våra partner.

Account Executive

Kundchef

Jag heter [Avsändare.FirstName][Avsändare.LastName] och jag kommer att vara din permanenta kontaktperson. Jag kan nås via telefon eller e-post på:

Kundomdömen

Inget är viktigare för oss än att de vi arbetar med är nöjda. Nedan ser du några av de många positiva meddelanden vi har fått från våra partner.

  • 1. Skriv din text här ...
  • 2. Skriv din text här ...
  •  

Arbetets omfattning

Nedan finns en specifik förteckning över dina mål och utmaningar, följt av en detaljerad beskrivning av vårt förslag på tjänster.

Målsättningar/utmaningar

MålsättningarUtmaningar
  
  
  

Föreslagen lösning

Vi tror att vår produkt kommer att vara av stort värde för dig och hjälpa dig att uppnå dina målsättningar inom din planerade tidsram.

Vår produkt har tagits fram specifikt för att hjälpa företag på marknaden att övervinna /*Klient.Challenge1*/, /*Klient.Challenge2*/ och /*Klient.Challenge3*/ när de försöker förbättra sig inom viktiga områden.

Vi har utvecklat en sömlös övergångsprocess för distribution av produkten som gör att du kan komma igång utan stress eller dröjsmål. Vårt dedikerade interna team kommer att samarbeta med dig för att fastställa en specifik tidslinje för komplett distribution, och vi hjälper dig under hela övergångsprocessen.

Villkor och priser

Nedan hittar du de finansiella och juridiska villkor som krävs för att distribuera produkten inom din organisation. Signatur krävs från både vårt företag och [Klient.Company] nära slutet av denna tjänsteoffert.

NamnPrisKvantitetDelsumma
Exempel produktnamn999,00 kr1999,00 kr
999,00 kr
Delsumma999,00 kr
Rabatt-99,90 kr
Moms0,00 kr
Totalsumma899,10 kr

Försäljningsavtal

Detta försäljningsavtal (“avtalet”) anger de villkor som reglerar den kontraktsmässiga överenskommelsen mellan [Avsändare.Company], som har sitt säte på [Avsändare.StreetAddress] (”säljaren”) och [Klient.Company] (“köparen”) som samtycker till att vara bunden av detta försäljningsavtal.

Emedan säljaren är engagerad i produktionen av produkten, /*Product1.Description*/ (“produkten”); och

emedan köparen önskar att köpa produkten enligt villkoren häri,

sluter därför, med hänsyn till de ömsesidiga överenskommelser och löften som slutits av parterna härtill, säljaren och köparen (var för sig en “part” och tillsammans “parterna”) avtal och samtycker till följande:

1. Köpt produkt.

Köparen köper härmed den mängd och den typ av produkt som beskrivs i bifogade förteckning A (“Köpt produkt”).

2. Betalning.

Köparen köper härmed den mängd och den typ av produkt som beskrivs i bifogade specifikation A (“Köpt produkt”).

3. Utebliven betalning.

Underlåtenhet att betala på eller före datumet som anges i betalningsplanen som bifogas här som specifikation B ska betraktas som ett fullständigt och väsentligt brott mot detta försäljningsavtal.

4. Garanti.

Skriv din text här ...

5. Ändringar.

Inga ändringar av detta försäljningsavtal är giltiga om de inte görs skriftligen och har överenskommits av båda parter.

6. Tillämplig lag.

Detta försäljningsavtal och tolkningen av dess villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med statens lagar och omfattas av den exklusiva behörigheten för de federala och statliga domstolarna i staten.

Godkännande

TILL BEVIS HÄRPÅ har var och en av parterna genomfört detta försäljningsavtal, av bemyndigade representanter från respektive part, från och med dagen och året som anges nedan.

[Avsändare.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Avsändare.FirstName][Avsändare.LastName]

[Klient.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Klient.FirstName][Klient.LastName]

Betalningsplan

BetalningsdatumBetalningsbelopp
1 månad före leverans15 % av det totala beloppet
Leveransdatum80 % av det totala beloppet
2 veckor efter leveransdatum5 % återstående belopp

Försäljning – Förslag

Använd 4,878 gånger

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Använd mall