1. Sjablonen
  2. Contract voor freelance grafisch ontwerpers

Contract voor freelance grafisch ontwerpers

4,940 keer gebruikt

Een juridisch bindend document tussen een freelancer en een opdrachtgever, waarmee je niet alleen professioneel overkomt maar ook duidelijk de voorwaarden en eventuele beperkingen kunt aangeven met betrekking tot je diensten als grafisch ontwerper.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

  1. Sjablonen
  2. Contract voor freelance grafisch ontwerpers

Contractvoorbeeld freelance grafisch design

Dit sjabloon is ontwikkeld om als richtlijn gebruikt te worden. De taal is niet aangepast aan uw locatie, waardoor er Engelse content en links in kunnen staan. Ook is de tekst op geen enkele manier juridisch bindend.

Opgesteld voor:

[Klant.FirstName][Klant.LastName]
[Klant.Company]

Gemaakt door:

[Afzender.FirstName][Afzender.LastName]
[Afzender.Company]

Klant: [Klant.FirstName][Klant.LastName]

Projectnaam: [Project.Name]

Projectdatum:[Project.Date]

Naam freelance grafisch Designer (Designer): [Designer.Name]

Dit contract voor freelance grafisch design is opgesteld op [Agreement.CreatedDate] tussen de Klant en de Designer die hierboven staan vermeld.

Project

De Designer gaat ermee akkoord de grafische design-services te leveren zoals vermeld in het gedeelte 'op te leveren punten' hieronder.

De Designer gaat ermee akkoord dat hij/zij de enige aanbieder is voor de looptijd van dit project. Al het werk blijft uniek, origineel en vrij van elke vorm van plagiaat.

Op te leveren punten

Dit contract voor freelance grafisch design bevat de volgende op te leveren punten:

Het bovenstaande project wordt uitgevoerd en opgeleverd na ontvangst van de betaling van de hieronder vermelde bedragen.

Alle kosten worden gefactureerd na oplevering van alle op te leveren punten aan de klant en moet onder de betalingsvoorwaarden [Payment.Terms] worden voldaan.

Een aanbetaling van € [Deposit.Total] moet voor de start van de werkzaamheden worden betaald aan de designer.

Als de scope van het werk tijdens het project wijzigt, kan er sprake zijn van extra kosten.

De Designer stuurt prijswijzigingen door naar de klant voordat er aan de taken wordt begonnen.

NaamPrijsAantalSubtotaal
€0,001€0,00
Subtotaal€0,00
Totaal€0,00

Vertrouwelijkheid

De Designer begrijpt dat hij/zij betrokken kan raken bij of kennis neemt van informatie van de klant op een persoonlijk niveau, zoals informatie over het verleden, de toekomst en het heden van de klant, klantnamen, marketingplannen, projectinformatie en financiële documenten.

De Designer gaat ermee akkoord om alle bovenstaande informatie te beschermen en als vertrouwelijk te bewaren.

De Designer heeft echter toestemming om het eindresultaat te gebruiken op zijn website of in promotioneel materiaal.

Goedkeuring van de klant

De klant wordt op de hoogte gesteld en moet goedkeuring geven voor alle materialen voorafgaand aan afronding en oplevering van het project.

Verder heeft de klant toestemming om het werk te accepteren en indien nodig om herzieningen te vragen.

Beëindiging

Elke partij kan dit contract op elk moment en voor elke reden die de partij nodig acht beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring.

Bij annulering van dit contract voor freelance grafisch design, is de klant verantwoordelijk voor alle uitgaven die tot aan beëindiging van het contract zijn gemaakt.

Mocht de klant ervoor kiezen dit project na afronding te annuleren, blijft de klant verantwoordelijk voor de volledige betaling van het projecttotaal.

Overeenkomst

Door hieronder te ondertekenen, verklaren de partijen dat zij de voorwaarden in dit contract voor freelance grafisch design hebben gelezen en begrepen, en deze zullen naleven.

[Afzender.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Afzender.FirstName][Afzender.LastName]

[Klant.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Klant.FirstName][Klant.LastName]

Contractsjabloon voor freelance grafische ontwerpers

4,940 keer gebruikt

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Sjabloon gebruiken