1. Szablony
  2. Oferta sprzedaży

Oferta sprzedaży

Użyto 4,883 razy

Ten szablon ofert sprzedaży został zaprojektowany tak, aby pomóc Ci w dostarczaniu wysokiej jakości ofert skierowanych do nabywców działających w imieniu firm i organizacji. Znajdziesz tam sekcje poświęcone Twojej tożsamości, wartości oferty, cenom oraz warunkom.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

  1. Szablony
  2. Oferta sprzedaży

Oferta handlowa
dla firmy [Klient.Company]

Ta oferta handlowa, której przygotowanie zamówił(a) p. [Klient.FirstName][Klient.LastName] zawiera wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac, cen i warunków świadczenia usług.

Ten szablon ma służyć jako podręcznik. Język nie jest dostosowany do lokalizacji. Szablon może zawierać treści w języku angielskim (amerykańskim) lub odwołania do nich i nie ma charakteru prawnie wiążącego.

Autor:

[Nadawca.FirstName][Nadawca.LastName]
[Klient.Company]

Historia firmy

Jesteśmy czołowym dostawcą /*Product type*/. Nasze doświadczenie w udanej współpracy z firmami z branży oznacza, że rozumiemy wyzwania, przed którymi stoi Państwa przedsiębiorstwo, oraz dostarczamy produkty i usługi pomagające w osiąganiu założonych celów.

Leader

Nasz lider

Nasz prezes ma ponad 10 lat doświadczenia w branży. Z oddaniem stoi na straży wartości naszej firmy i zapewnia jak najlepszą obsługę naszym partnerom.

Account Executive

Specjalista ds. relacji z klientem

Nazywam się [Nadawca.FirstName][Nadawca.LastName] i będę Państwa wyznaczoną osobą do kontaktu. Można się ze mną kontaktować telefonicznie lub pocztą e-mail pod numerem/adresem:

Opinie klientów

Nic nie jest dla nas ważniejsze niż zadowolenie współpracujących z nami firm i osób. Poniżej przedstawiamy zaledwie kilka spośród wielu pozytywnych opinii, które otrzymaliśmy od naszych partnerów.

  • 1. wpisz tutaj tekst…
  • 2. wpisz tutaj tekst…
  •  

Zakres prac

Poniżej znajduje się szczegółowa lista Twoich celów i wyzwań, po której następuje dokładny opis naszej oferty dotyczącej usług.

Cele/wyzwania

CeleWyzwania
  
  
  

Proponowane rozwiązanie

Uważamy, że nasz produkt przyniesie Państwu wiele korzyści i pomoże w osiągnięciu celów w założonym terminie.

Nasz produkt powstał specjalnie po to, by ułatwić firmom na rynku zmierzenie się z takimi wyzwaniami jak /*Klient.Challenge1*/, /*Klient.Challenge2*/ oraz /*Klient.Challenge3*/ przy jednoczesnych działaniach w celu wprowadzenia ulepszeń w kluczowych obszarach.

Opracowaliśmy proces płynnego wdrożenia produktu, który pozwoli go wprowadzić bez stresu i opóźnień. Nasz oddany zespół wewnętrzny wspólnie z Państwem ustali konkretny termin zakończenia wdrożenia i będzie udzielał wsparcia w całym procesie przejściowym.

Warunki i ceny

Poniżej przedstawiamy warunki finansowe i prawne niezbędne do wdrożenia produktu w Państwa organizacji. Zarówno nasza firma, jak i firma [Klient.Company] muszą złożyć podpisy przed sfinalizowaniem niniejszej oferty usług.

NazwaCenaIlośćSuma częściowa
Przykładowa nazwa produktuPLN 999,001PLN 999,00
PLN 999,00
Suma częściowaPLN 999,00
Rabat-PLN 99,90
PodatekPLN 0,00
RazemPLN 899,10

Umowa sprzedaży

Niniejsza Umowa sprzedaży („Umowa”) określa warunki regulujące porozumienie umowne między mającą siedzibę pod adresem [Nadawca.StreetAddress] firmą [Nadawca.Company] („Sprzedający”) a firmą [Klient.Company] („Kupujący”), którzy zgadzają się być związani niniejszą Umową sprzedaży.

PRZY CZYM Sprzedający zajmuje się wytwarzaniem produktu /*Product1.Description*/ („Produkt”);

NATOMIAST Kupujący chce nabyć Produkt na warunkach zawartych w niniejszym dokumencie.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, z uwagi na wzajemne zobowiązania i obietnice stron niniejszej Umowy, Sprzedający i Kupujący (osobno każdy zwany „Stroną”, a łącznie „Stronami”) zobowiązują się i uzgadniają, co następuje:

1. Produkt zakupiony

Kupujący niniejszym nabywa Produkt w ilości i rodzaju, które opisano w Załączniku A do niniejszej Umowy („Produkt zakupiony”).

2. Płatność

Kupujący niniejszym nabywa Produkt w ilości i rodzaju, które opisano Załączniku A do niniejszej Umowy („Produkt zakupiony”).

3. Niewywiązanie się z płatności

Niewywiązanie się z dowolnej płatności do daty wskazanej w harmonogramie płatności dołączonym do niniejszej Umowy w postaci Załącznika B uznaje się za pełne i istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy sprzedaży.

4. Gwarancja

wpisz tutaj tekst…

5. Zmiany

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej i uzgodnienia między Stronami.

6. Prawo właściwe

Niniejsza Umowa sprzedaży i jej warunki będą regulowane przez prawo krajowe i zgodnie z nim interpretowane oraz będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów rejonowych i okręgowych w Polsce.

Akceptacja

W DOWÓD CZEGO każda ze Stron podpisała niniejszą Umowę sprzedaży, obie Strony przez swojego należycie upoważnionego przedstawiciela kierownictwa, w dniu i roku określonym poniżej.

[Nadawca.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Nadawca.FirstName][Nadawca.LastName]

[Klient.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Klient.FirstName][Klient.LastName]

Harmonogram

Termin płatnościKwota płatności
1 miesiąc przed dostawą15% pełnej kwoty
Termin dostawy80% pełnej kwoty
2 tygodnie po terminie dostawy5% pozostałej kwoty

Oferta sprzedaży

Użyto 4,883 razy

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Użyj szablonu