1. Szablony
  2. Umowa o prowizję od sprzedaży

Umowa o prowizję od sprzedaży

Użyto 4,965 razy

Ten szablon umowy dotyczącej prowizji od sprzedaży może być wykorzystywany w celu udokumentowania akceptacji polityki wynagrodzeń przez daną firmę i osobę w niej zatrudnioną lub wykonawcę.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

  1. Szablony
  2. Umowa o prowizję od sprzedaży

Umowa o prowizję od sprzedaży

Ten szablon ma służyć jako podręcznik. Język nie jest dostosowany do lokalizacji. Szablon może zawierać treści w języku angielskim (amerykańskim) lub odwołania do nich i nie ma charakteru prawnie wiążącego.

Opracowano dla:

[Klient.FirstName][Klient.LastName]
[Klient.Company]

Autor:

[Nadawca.FirstName][Nadawca.LastName]
[Nadawca.Company]

Niniejsza umowa o prowizję od sprzedaży zostaje zawarta między firmą [Nadawca.Company] (dalej: „Zleceniodawca”) a [Klient.FirstName][Klient.LastName] (dalej: „Przedstawiciel”). Jej celem jest udokumentowanie struktury prowizji, która będzie regulować wynagrodzenie za produkty lub usługi sprzedane przez Przedstawiciela w imieniu Zleceniodawcy.

Upoważnienie

Niniejsza umowa o prowizję od sprzedaży stanowi upoważnienie dla Przedstawiciela do sprzedaży towarów lub usług w imieniu Zleceniodawcy. Te prawa są niewyłączne i nie podlegają przeniesieniu.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw Przedstawiciela za pomocą różnych ograniczeń, w tym geograficznych.

Przedstawiciel zobowiązuje się sprzedawać towary i usługi pod marką Zleceniodawcy. Marki towarów ani usług nie wolno zmieniać z żadnych powodów.

Przedstawiciel zobowiązuje się do przestrzegania polityki cenowej Zleceniodawcy. Przedstawiciel nie będzie oferował rabatów bez uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy.

Dokumentacja

Przedstawiciel zobowiązuje się do korzystania z dostarczonych i zatwierdzonych przez firmę dokumentów i narzędzi do rejestracji, prezentacji i śledzenia sprzedaży i możliwości. Obejmuje to wykorzystanie formularzy zamówień, zarządzania relacjami z klientami oraz innych systemów firmy według potrzeb.

Niekonkurowanie

Przedstawiciel nie będzie oferował ani reprezentował marek konkurencyjnych wobec Zleceniodawcy przez cały czas, gdy występuje jako przedstawiciel Zleceniodawcy, oraz przez okres kolejnych dwóch lat.

Nieujawnianie informacji

Przedstawiciel będzie działał zawsze w najlepszym interesie Zleceniodawcy w odniesieniu do informacji poufnych i własności intelektualnej. Obejmuje to powstrzymanie się od ujawniania osobom trzecim informacji uznanych za zastrzeżone, wrażliwe lub poufne.

Struktura prowizji

Zleceniodawca zobowiązuje się do wynagradzania Przedstawiciela za sprzedaż produktów lub usług w następujący sposób:

Insert Payment Details

Akceptacja

Przez złożenie podpisów poniżej Zleceniodawca i Przedstawiciel zobowiązują się do zawarcia między sobą niniejszej umowy o prowizję od sprzedaży oraz akceptują zawarte w niej warunki.

[Nadawca.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Nadawca.FirstName][Nadawca.LastName]

[Klient.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Klient.FirstName][Klient.LastName]

Umowa o prowizję od sprzedaży

Użyto 4,965 razy

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Użyj szablonu