1. Szablony
  2. Szablon umowy-zlecenia dotyczącej projektu graficznego

Szablon umowy-zlecenia dotyczącej projektu graficznego

Użyto 4,901 razy

Ta umowa dla freelancerów zajmujących się projektowaniem graficznym wiąże prawnie freelancera i klienta. Korzystając z szablonu, z pewnością zaprezentujesz się bardziej profesjonalnie i z łatwością określisz warunki i ograniczenia dotyczące świadczonych przez Ciebie usług graficznych.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

  1. Szablony
  2. Szablon umowy-zlecenia dotyczącej projektu graficznego

Szablon umowy-zlecenia dotyczącej projektu graficznego

Ten szablon ma służyć jako podręcznik. Język nie jest dostosowany do lokalizacji. Szablon może zawierać treści w języku angielskim (amerykańskim) lub odwołania do nich i nie ma charakteru prawnie wiążącego.

Opracowano dla:

[Klient.FirstName][Klient.LastName]
[Klient.Company]

Autor:

[Nadawca.FirstName][Nadawca.LastName]
[Nadawca.Company]

Klient: [Klient.FirstName][Klient.LastName]

Nazwa projektu: [Project.Name]

Data projektu: [Project.Date]

Imię i nazwisko niezależnego projektanta grafiki (Projektant): [Designer.Name]

Ta umowa zlecenia dotycząca projektu graficznego zostaje zawarta w dniu [Agreement.CreatedDate] między Klientem a Projektantem wymienionymi poniżej.

Projekt

Projektant zobowiązuje się świadczyć usługi projektowania graficznego wymienione poniżej w sekcji „Zadanie do zrealizowania”.

Projektant potwierdza, że będzie jedynym dostawcą przez okres realizacji tego projektu. Wszystkie prace pozostaną niepowtarzalne, oryginalne i nie będą zawierały żadnych elementów plagiatu.

Zadanie do zrealizowania

Niniejsza umowa-zlecenie dotycząca projektowania graficznego obejmuje następujące pozycje dostawy:

Powyższy Projekt zostanie zrealizowany i dostarczony po zapłacie niżej wymienionych kwot.

Wszystkie opłaty zostaną zafakturowane po zrealizowaniu wszystkich prac i dostarczeniu ich efektów Klientowi i będą płatne zgodnie z warunkami płatności [Payment.Terms].

Depozyt w wysokości [Deposit.Total] PLN będzie płatny na rzecz Projektanta przed rozpoczęciem prac.

Jeśli zakres prac zmieni się w czasie realizacji projektu, mogą pojawić się koszty dodatkowe.

Projektant zgłosi Klientowi wszelkie zmiany cen przed rozpoczęciem takich zadań.

Imię i nazwiskoCenaIlośćSuma częściowa
PLN 0,001PLN 0,00
Suma częściowaPLN 0,00
RazemPLN 0,00

Poufność

Projektant rozumie, że może brać udział w wymianie informacji dotyczących Klienta na płaszczyźnie osobistej, takich jak informacje związane z przeszłością, przyszłością i teraźniejszością Klienta, jego imię i nazwisko, plany marketingowe, informacje o Projekcie i dokumenty finansowe, lub uzyskać dostęp do takich informacji.

Projektant zobowiązuje się chronić wszystkie powyższe informacje i zachować poufność wszelkich otrzymanych informacji.

Projektant będzie mógł jednak zaprezentować ostateczną wersję pracy na swojej stronie internetowej lub w materiałach promocyjnych.

Zatwierdzenie przez Klienta

Przed finalizacją i złożeniem projektu Klient zostanie powiadomiony o wszelkich materiałach, które musi zatwierdzić.

Ponadto Klient będzie mógł w razie potrzeby zaakceptować prace i zażądać poprawek.

Rozwiązanie

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, jeśli uzna to za konieczne, informując o tym na piśmie.

Po anulowaniu niniejszej umowy-zlecenia dotyczącej projektu graficznego Klient będzie odpowiedzialny za wszystkie wydatki poniesione przed rozwiązaniem umowy.

Jeśli Klient zdecyduje się anulować ten projekt po jego zakończeniu, będzie musiał zapłacić pełną kwotę za projekt.

Umowa

Przez złożenie podpisów poniżej Strony potwierdzają, że zapoznały się z warunkami wymienionymi w niniejszej umowie-zlecenia dotyczącej projektu graficznego, rozumieją je i będą ich przestrzegać.

[Nadawca.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Nadawca.FirstName][Nadawca.LastName]

[Klient.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Klient.FirstName][Klient.LastName]

Szablon umowy-zlecenia dotyczącej projektu graficznego

Użyto 4,901 razy

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Użyj szablonu