1. Szablony
  2. Szablon oferty biznesowej (Wielka Brytania)

Szablon oferty biznesowej (Wielka Brytania)

Użyto 4,875 razy

Tworzenie ofert dla klientów może stanowić wyzwanie. Dlatego proponujemy Ci ten wstępnie wypełniony szablon oferty biznesowej, który umożliwi wcześniejsze zakończenie transakcji oraz wprowadzenie nowych klientów.

Template preview

e-Sign with PandaDoc

  1. Szablony
  2. Szablon oferty biznesowej (Wielka Brytania)

Szablon oferty handlowej dla firmy [Klient.Company]

Ten szablon zawiera podsumowanie informacji dotyczących usług, cen i efektów pracy zgodnie z życzeniem klienta, którym jest [Klient.FirstName][Klient.LastName].

Ta oferta została przygotowana przez:
[Nadawca.FirstName]
[Nadawca.Company]
[Nadawca.Phone]
[Nadawca.Email]

Ten szablon ma służyć jako podręcznik. Język nie jest dostosowany do lokalizacji. Szablon może zawierać treści w języku angielskim (amerykańskim) lub odwołania do nich i nie ma charakteru prawnie wiążącego.

Profil firmy

Company Overview

[Nadawca.Company] oferuje usługi z zakresu planowania działalności oraz produkty lub usługi dla start-upów i małych firm. Z powodzeniem współpracowaliśmy z przedsiębiorstwami z branży (nazwa branży), dzięki czemu mamy wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz umiejętności wymagane, by pomóc Państwu w realizacji założonych celów biznesowych.

Kadra kierownicza

Name

Imię i nazwisko

Stanowisko

(Imię i nazwisko dyrektora generalnego) od lat jest liderem w branży (nazwa branży), skupiając swoje działania na poprawie jakości obsługi klienta i wspieraniu misji firmy.

Name

Imię i nazwisko

Stanowisko

(Imię i nazwisko specjalisty ds. relacji z klientem) będzie od tej pory Państwa główną osobą do kontaktu i odpowie na wszystkie Państwa pytania lub wątpliwości. Wystarczy je zakomunikować telefonicznie lub e-mailowo.

Opinie klientów

Naszym głównym celem jest dbanie o zadowolenie klientów oraz pomaganie im w osiągnięciu celów biznesowych. Oto, co nasi dotychczasowi klienci mówią o współpracy z nami.

Name

Imię i nazwisko

Stanowisko

Tekst opinii

Name

Imię i nazwisko

Stanowisko

Tekst opinii

Name

Imię i nazwisko

Stanowisko

Tekst opinii

Zakres prac

Oto omówienie wyzwań i celów związanych z tym nowym projektem biznesowym. Zawiera szczegółowy opis strategii cenowej, ramy czasowe i efekty wykonanych prac, których mogą Państwo oczekiwać od firmy [Nadawca.Company].

Podsumowując, omówienie obejmuje opis wymogów prawnych przedstawionych w skrócie w naszej propozycji umowy handlowej.

Wyzwania i cele

WyzwaniaCele i zamierzenia
Pierwsze wyzwanie stojące przed firmąIdentyfikacja docelowych klientów
Drugie wyzwanie stojące przed firmąPrzeprowadzenie analizy rynku

Efekty pracy i ramy czasowe

Efekty pracyRamy czasowe
Badanie i analiza rynku/td>MM / DD / YYYY
Przygotowanie biznesplanuMM / DD / YYYY
Przygotowanie planu marketingowegoMM / DD / YYYY

Omówienie projektu

Uważamy, że nasz produkt / nasza usługa pomoże Państwu poradzić sobie z obecnymi wyzwaniami oraz osiągnąć cele i zamierzenia w uzgodnionych ramach czasowych.

Produkt/usługę stworzono po to, by pomóc firmom na rynku docelowym osiągnąć cele biznesowe i osiągnąć poprawę w kluczowych obszarach.

Nasz sprawny proces rozpoczęcia prac pozwoli Państwu od razu w nich uczestniczyć, a nasz zespół jest gotów odpowiedzieć na pytania i udzielić pomocy w okresie przejściowym i w fazie planowania.

Warunki i ceny

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy zarys warunków finansowych, które muszą zostać spełnione w celu wdrożenia produktu/usługi. Podpisy przedstawicieli firm [Nadawca.Company] i [Klient.Company] są konieczne, abyśmy mogli zrobić kolejny krok i podpisać propozycję umowy handlowej.

NazwaCenaIlośćSuma częściowa
Suma częściowaPLN 0.00
RabatPLN 0.00
PodatekPLN 0.00
RazemPLN 0.00

Harmonogram płatności

Kwota płatnościTermin płatności
Payment AmountMM / DD / YYYY

Umowa sprzedaży produktu/usługi

Niniejsza propozycja umowy handlowej na dostarczenie produktu/usługi („Umowa”) określa warunki regulujące porozumienie umowne między firmami [Nadawca.Company] i [Klient.Company]. Zarówno [Nadawca.Company], jak i [Klient.Company] akceptują warunki określone w niniejszej propozycji umowy handlowej.

Sprzedający zobowiązuje się do przygotowania produktu/usługi oraz opisu produktu

NATOMIAST Kupujący zobowiązuje się nabyć produkt/usługę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, z uwagi na porozumienie zawarte między stronami niniejszej Umowy, Sprzedający i Kupujący (osobno każdy zwany „Stroną”, a łącznie „Stronami”) uzgadniają, co następuje:

1. Produkt zakupiony

Kupujący niniejszym zobowiązuje się nabyć Produkt w ilości i rodzaju, które określono w Propozycji Umowy Handlowej.

2. Płatność

Kupujący niniejszym zobowiązuje się nabyć Produkt w ilości i rodzaju, które określono w Propozycji Umowy Handlowej.

3. Niewywiązanie się z płatności

Niedotrzymanie któregokolwiek terminu płatności określonego w załączonym harmonogramie płatności uznaje się za pełne i istotne naruszenie warunków niniejszej Propozycji Umowy Handlowej. .

4. Gwarancja

Tutaj wstawić tekst gwarancji.

5. Zmiany

Wszelkie zmiany niniejszej Propozycji Umowy Handlowej wymagają pisemnej zgody obu Stron.

6. Prawo właściwe

Propozycja umowy handlowej i jej warunki są regulowane przez prawo kraju nadawcy. Niniejsza umowa podlega wyłącznej jurysdykcji sądów rejonowych i okręgowych w kraju nadawcy.

Umowa

Podpisując poniższy dokument, [Nadawca.FirstName][Nadawca.LastName] i [Klient.FirstName][Klient.LastName] akceptują warunki niniejszej oferty handlowej i zawierają porozumienie umowne, które zaczyna obowiązywać w dniu podpisania.

[Nadawca.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Nadawca.FirstName][Nadawca.LastName]

[Klient.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Klient.FirstName][Klient.LastName]

Szablon oferty biznesowej (Wielka Brytania)

Użyto 4,875 razy

AI Badge AI assistant included

Care to rate this template?

Your rating will help others.

Thanks for your rate!

Użyj szablonu