e-Sign with PandaDoc

  1. Szablony
  2. Szablon oferty biznesowej (Wielka Brytania)

Szablon oferty biznesowej (Wielka Brytania)

Użyto 4,875 razy

Szablon oferty handlowej dla firmy [Klient.Company]

Ten szablon zawiera podsumowanie informacji dotyczących usług, cen i efektów pracy zgodnie z życzeniem klienta, którym jest [Klient.FirstName][Klient.LastName].

Ta oferta została przygotowana przez:
[Nadawca.FirstName]
[Nadawca.Company]
[Nadawca.Phone]
[Nadawca.Email]

Ten szablon ma służyć jako podręcznik. Język nie jest dostosowany do lokalizacji. Szablon może zawierać treści w języku angielskim (amerykańskim) lub odwołania do nich i nie ma charakteru prawnie wiążącego.

Profil firmy

Company Overview

[Nadawca.Company] oferuje usługi z zakresu planowania działalności oraz produkty lub usługi dla start-upów i małych firm. Z powodzeniem współpracowaliśmy z przedsiębiorstwami z branży (nazwa branży), dzięki czemu mamy wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz umiejętności wymagane, by pomóc Państwu w realizacji założonych celów biznesowych.

Kadra kierownicza

Name

Imię i nazwisko

Stanowisko

(Imię i nazwisko dyrektora generalnego) od lat jest liderem w branży (nazwa branży), skupiając swoje działania na poprawie jakości obsługi klienta i wspieraniu misji firmy.

Name

Imię i nazwisko

Stanowisko

(Imię i nazwisko specjalisty ds. relacji z klientem) będzie od tej pory Państwa główną osobą do kontaktu i odpowie na wszystkie Państwa pytania lub wątpliwości. Wystarczy je zakomunikować telefonicznie lub e-mailowo.

Opinie klientów

Naszym głównym celem jest dbanie o zadowolenie klientów oraz pomaganie im w osiągnięciu celów biznesowych. Oto, co nasi dotychczasowi klienci mówią o współpracy z nami.

Name

Imię i nazwisko

Stanowisko

Tekst opinii

Name

Imię i nazwisko

Stanowisko

Tekst opinii

Name

Imię i nazwisko

Stanowisko

Tekst opinii

Zakres prac

Oto omówienie wyzwań i celów związanych z tym nowym projektem biznesowym. Zawiera szczegółowy opis strategii cenowej, ramy czasowe i efekty wykonanych prac, których mogą Państwo oczekiwać od firmy [Nadawca.Company].

Podsumowując, omówienie obejmuje opis wymogów prawnych przedstawionych w skrócie w naszej propozycji umowy handlowej.

Wyzwania i cele

WyzwaniaCele i zamierzenia
Pierwsze wyzwanie stojące przed firmąIdentyfikacja docelowych klientów
Drugie wyzwanie stojące przed firmąPrzeprowadzenie analizy rynku

Efekty pracy i ramy czasowe

Efekty pracyRamy czasowe
Badanie i analiza rynku/td>MM / DD / YYYY
Przygotowanie biznesplanuMM / DD / YYYY
Przygotowanie planu marketingowegoMM / DD / YYYY

Omówienie projektu

Uważamy, że nasz produkt / nasza usługa pomoże Państwu poradzić sobie z obecnymi wyzwaniami oraz osiągnąć cele i zamierzenia w uzgodnionych ramach czasowych.

Produkt/usługę stworzono po to, by pomóc firmom na rynku docelowym osiągnąć cele biznesowe i osiągnąć poprawę w kluczowych obszarach.

Nasz sprawny proces rozpoczęcia prac pozwoli Państwu od razu w nich uczestniczyć, a nasz zespół jest gotów odpowiedzieć na pytania i udzielić pomocy w okresie przejściowym i w fazie planowania.

Warunki i ceny

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy zarys warunków finansowych, które muszą zostać spełnione w celu wdrożenia produktu/usługi. Podpisy przedstawicieli firm [Nadawca.Company] i [Klient.Company] są konieczne, abyśmy mogli zrobić kolejny krok i podpisać propozycję umowy handlowej.

NazwaCenaIlośćSuma częściowa
Suma częściowaPLN 0.00
RabatPLN 0.00
PodatekPLN 0.00
RazemPLN 0.00

Harmonogram płatności

Kwota płatnościTermin płatności
Payment AmountMM / DD / YYYY

Umowa sprzedaży produktu/usługi

Niniejsza propozycja umowy handlowej na dostarczenie produktu/usługi („Umowa”) określa warunki regulujące porozumienie umowne między firmami [Nadawca.Company] i [Klient.Company]. Zarówno [Nadawca.Company], jak i [Klient.Company] akceptują warunki określone w niniejszej propozycji umowy handlowej.

Sprzedający zobowiązuje się do przygotowania produktu/usługi oraz opisu produktu

NATOMIAST Kupujący zobowiązuje się nabyć produkt/usługę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, z uwagi na porozumienie zawarte między stronami niniejszej Umowy, Sprzedający i Kupujący (osobno każdy zwany „Stroną”, a łącznie „Stronami”) uzgadniają, co następuje:

1. Produkt zakupiony

Kupujący niniejszym zobowiązuje się nabyć Produkt w ilości i rodzaju, które określono w Propozycji Umowy Handlowej.

2. Płatność

Kupujący niniejszym zobowiązuje się nabyć Produkt w ilości i rodzaju, które określono w Propozycji Umowy Handlowej.

3. Niewywiązanie się z płatności

Niedotrzymanie któregokolwiek terminu płatności określonego w załączonym harmonogramie płatności uznaje się za pełne i istotne naruszenie warunków niniejszej Propozycji Umowy Handlowej. .

4. Gwarancja

Tutaj wstawić tekst gwarancji.

5. Zmiany

Wszelkie zmiany niniejszej Propozycji Umowy Handlowej wymagają pisemnej zgody obu Stron.

6. Prawo właściwe

Propozycja umowy handlowej i jej warunki są regulowane przez prawo kraju nadawcy. Niniejsza umowa podlega wyłącznej jurysdykcji sądów rejonowych i okręgowych w kraju nadawcy.

Umowa

Podpisując poniższy dokument, [Nadawca.FirstName][Nadawca.LastName] i [Klient.FirstName][Klient.LastName] akceptują warunki niniejszej oferty handlowej i zawierają porozumienie umowne, które zaczyna obowiązywać w dniu podpisania.

[Nadawca.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Nadawca.FirstName][Nadawca.LastName]

[Klient.Company]

Signature

MM / DD / YYYY

[Klient.FirstName][Klient.LastName]

Szablon oferty biznesowej (Wielka Brytania)

Użyto 4,875 razy

Użyj szablonu