Säkerhet

Att dina dokument är säkra är högsta prioritet för PandaDoc. Dina affärsdokument innehåller information som bara du och dina kunder behöver ha insyn i, och vi tänker se till att det förblir så. Varje dag säkerställer vi att vår säkerhet uppfyller branschens standarder och efterlevnadskrav.

GDPR-efterlevnad

GDPR-efterlevnad

PandaDoc inser att ett sekretesskydd kräver ett holistiskt säkerhetsprogram. Vi har bedrivit omfattande forskning och skapat en resurssida med detaljerad information som förklarar vad GDPR är och hur PandaDoc uppfyller det.

Certifiering

Certifiering

PandaDoc är certifierat enligt SOC 2 Typ II. Vi kan på begäran tillhandahålla efterlevnadsrapporter och -certifieringar enligt SSAE 18 SOC 2. PandaDocs tjänster finns på Amazons AWS-plattform, och detta dokument beskriver de sätt på vilka vi å kundernas vägnar utnyttjar de omfattande investeringar som Amazon löpande gör inom säkerhet.

Fysisk trygghet

Fysisk trygghet

PandaDocs datacenter (administreras av Amazon AWS) är toppmoderna och använder sig av innovativa arkitektoniska och tekniska metoder. Amazon har många års erfarenhet av att utforma, bygga och driva storskaliga datacenter. Denna erfarenhet har tillämpats på AWS-plattformen och -infrastrukturen.

Tredjeparts underbehandlare

Tredjeparts underbehandlare

I nuläget använder PandaDoc utomstående underbehandlare för att tillhandahålla olika affärsfunktioner efter granskning (due diligence). Detta är för att kunna utvärdera sin försvarposition. Ett avtal finns gällande som kräver att varje underbehandlare följer minimikraven för säkerhet.

Datahemvist i USA eller EU

Datahemvist i USA eller EU

Välj var dina data ska lagras och bearbetas. PandaDoc ger den flexibilitet som ditt företag behöver för att använda dessa två lika säkra platser.

Utforska

Mjukvarusäkerhet

Servrar och nätverk

Servrar och nätverk

Samtliga servrar som kör PandaDoc-mjukvara i produktion är aktuella och kontinuerligt uppdaterade Linuxsystem. Ytterligare värdtjänster som vi använder, exempelvis Amazon RDS, S3 och andra, består av omfattande förstärkta AWS-plattformar för infrastruktur som tjänst (IaaS).

Lagring

Lagring

PandaDoc lagrar dokument som exempelvis metadata och information om aktiviteter, ursprungsfiler och kunddata på olika platser, samtidigt som man också sammanställer och genererar dokument på begäran. Alla data på respektive plats krypteras då de inte används med AES-256 samt sofistikerad hantering av krypteringsnycklar.

Kodnings- och testpraxis

Kodnings- och testpraxis

PandaDoc använder sig av programmeringsteknik av branschstandard, exempelvis genom att ha dokumenterade processer för utveckling och kvalitetssäkring, samt även genom att följa riktlinjer som exempelvis OWASP-rapporten i syfte att säkerställa att programmen uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

Personalåtkomst

Personalåtkomst

Vi följer principen om lägsta behörighet när vi skriver mjukvara. Detta gäller även behörighetsnivån för de anställda som erhåller utbildning i att diagnostisera problem i vår mjukvara och besvara förfrågningar om kundsupport.

Isolerade miljöer

Isolerade miljöer

Produktionens nätverkssegment är logiskt isolerade från andra företags-, kvalitets- och utvecklingssegment.

Kundens betalinformation

Kundens betalinformation

PandaDoc använder sig av externa och säkra betalningstjänster från tredje part och varken behandlar, lagrar eller överför någon som helst information från betalkort.

Systemövervakning och systemlarm

Systemövervakning och systemlarm

Hos PandaDoc övervakas komponenter för produktionstillämpning och underliggande infrastruktur dygnet runt, året runt av särskilt avsedda övervaknindssystem. Kritiska varningar genererade av dessa system skickas till medlemmar av övervakningsteam som är tillgängliga dygnet runt, året runt innan de vidarebefordras till lämplig verksamhetsavdelning.

Servicenivåer och säkerhetskopieringar

Servicenivåer och säkerhetskopieringar

PandaDocs infrastruktur använder sig av lagerindelad teknik i syfte att generera så pålitliga drifttider som möjligt, inklusive användning av automatisk skalning, belastningsbalansering, uppgiftsköer och löpande distribution. Vi utför dagligen kompletta och automatiserade säkerhetskopieringar av våra databaser. Samtliga säkerhetskopieringar krypteras.

Sårbarhetstestning

Sårbarhetstestning

Webbprogrammets säkerhet utvärderas av utvecklingsteamet parallellt med programmets lanseringscykel. Denna sårbarhetstestning omfattar användning av välkända säkerhetsverktyg för webbprogram och skannrar i syfte att identifiera sårbarheter i mjukvaror innan dessa släpps fria för produktion.

Programstruktur

Programstruktur

Webbapplikationen för PandaDoc är uppdelad i flera lager av logiska segment (klientdel, mellannivå och databas) som vart och ett är oberoende av varandra i en DMZ-konfiguration. Detta säkerställer ett maximalt skydd och oberoende mellan lagren.