Beveiliging

De veiligheid van je documenten is een topprioriteit bij PandaDoc. Je bedrijfsdocumenten bevatten informatie die alleen jij en je klanten hoeven te zien, en wij zijn van plan dat zo te houden. Elke dag zorgen wij ervoor dat onze beveiliging voldoet aan de industrienormen en de naleving daarvan.

Naleving van de AVG

Naleving van de AVG

PandaDoc erkent dat voor de bescherming van de privacy een holistisch beveiligingsprogramma nodig is. Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan en een bronnenpagina gemaakt met gedetailleerde informatie over wat de AVG is en hoe PandaDoc daaraan voldoet.

Certificering

Certificering

PandaDoc is SOC 2 Type II gecertificeerd. Wij kunnen op verzoek een SSAE 18 SOC 2-rapport en attesten van naleving leveren. De diensten van PandaDoc worden gehost op het Amazon AWS-platform, en dit document beschrijft de manieren waarop wij gebruik maken van de enorme investeringen die Amazon blijft doen in beveiliging, ten voordele van onze klanten.

Fysieke beveiliging

Fysieke beveiliging

De datacenters van PandaDoc (beheerd door Amazon AWS) zijn ultramodern, en maken gebruik van innovatieve architectonische en technische benaderingen. Amazon heeft vele jaren ervaring in het ontwerpen, bouwen en exploiteren van grootschalige datacenters. Deze ervaring is toegepast op het AWS-platform en de infrastructuur.

Externe Subverwerkers

Externe Subverwerkers

PandaDoc gebruikt momenteel externe Subverwerkers om verschillende bedrijfsfuncties te vervullen, na due diligence om hun defensieve houding te evalueren, en voert een overeenkomst uit die vereist dat elke Subverwerker minimaal aanvaardbare beveiligingspraktijken handhaaft.

Data residency in de VS of EU

Data residency in de VS of EU

Kies waar je gegevens opgeslagen en verwerkt worden. PandaDoc biedt de flexibiliteit die je bedrijf nodig heeft om gebruik te maken van deze twee even veilige locaties.

Vergelijken

Softwarebeveiliging

Servers en netwerken

Servers en netwerken

Alle servers waarop PandaDoc-software in productie draait, zijn recente, continu gepatchte Linux-systemen. Extra gehoste diensten waarvan we gebruikmaken, waaronder Amazon RDS en S3, zijn uitvoerig in de praktijk geteste AWS IaaS-platforms (Infrastructure-as-a-Service).

Opslag

Opslag

PandaDoc slaat documentgegevens zoals metadata, activiteit, originele bestanden en gegevens van klanten op verschillende locaties op. Daarbij worden desgevraagd ook documenten samengesteld en gegenereerd. Alle inactieve gegevens op elke locatie worden versleuteld met AES-256 en een geavanceerd beheer van encryptiesleutels.

Coderings- en testmethoden

Coderings- en testmethoden

PandaDoc maakt gebruik van programmeertechnieken die in de industrie gebruikelijk zijn, zoals het hanteren van een gedocumenteerd ontwikkelings- en kwaliteitsborgingsproces. Ook volgen we richtlijnen zoals het OWASP-rapport om ervoor te zorgen dat de toepassingen aan de veiligheidsnormen voldoen.

Toegang voor medewerkers

Toegang voor medewerkers

Wij hanteren het beginsel van de minste toegangsrechten in de manier waarop we software schrijven, evenals voor het toegangsniveau dat medewerkers moeten gebruiken bij het diagnosticeren en oplossen van problemen in onze software en bij het beantwoorden van klantverzoeken om ondersteuning.

Geïsoleerde omgevingen

Geïsoleerde omgevingen

De productienetwerksegmenten zijn logisch geïsoleerd van andere Corporate, QA, en Development-segmenten.

Betalingsinformatie van klanten

Betalingsinformatie van klanten

PandaDoc gebruikt externe beveiligde betalingsverwerking en verwerkt of verzendt geen betaalkaartgegevens en slaat die ook niet op.

Systeemcontrole en meldingen

Systeemcontrole en meldingen

Bij PandaDoc worden de productietoepassing en de onderliggende infrastructuurcomponenten 24/7/365 dagen per jaar gemonitord, door speciale monitoringsystemen. Kritische waarschuwingen die door deze systemen worden gegenereerd, worden naar 24/7/365 oproepbare DevOps-teamleden gestuurd en op de juiste manier geëscaleerd naar het operationeel beheer.

Serviceniveaus en back-ups

Serviceniveaus en back-ups

De infrastructuur van PandaDoc maakt gebruik van vele gelaagde technieken voor een steeds betrouwbaardere uptime, waaronder het gebruik van auto-scaling, load balancing, task queues en rolling deployments. Wij maken dagelijks volledig geautomatiseerde back-ups van onze databases. Alle back-ups zijn gecodeerd.

Kwetsbaarheidstests

Kwetsbaarheidstests

De beveiliging van webapplicaties wordt geëvalueerd door het ontwikkelingsteam, synchroon met de releasecyclus van de applicatie. Deze kwetsbaarheidstests omvatten het gebruik van algemeen bekende toolkits en scanners voor de beveiliging van webapplicaties, om kwetsbaarheden van applicaties op te sporen voordat zij in productie worden genomen.

Architectuur van de applicatie

Architectuur van de applicatie

De PandaDoc-webapplicatie heeft meerdere niveaus in logische segmenten (front-end, mid-tier en database), die elk onafhankelijk van elkaar gescheiden zijn in een DMZ-configuratie. Dit garandeert maximale bescherming en onafhankelijkheid tussen de niveaus.