Oprogramowanie do śledzenia dokumentów

Zyskaj pełną ścieżkę kontroli dokumentów. Sprawdź, czy dokument został otwarty, wyświetlony lub uzupełniony. Śledź każdą czynność odbiorcy po otrzymaniu dokumentu.

Oprogramowanie do śledzenia dokumentów
więcej dokumentów ukończonych miesięcznie
87%
krótszy czas tworzenia dokumentów
50%
więcej transakcji doprowadzonych do końca
36%

Zaawansowane śledzenie i analiza dokumentów

Śledzenie zachowań odbiorców

Raporty analityczne PandaDoc na temat pracy odbiorców dokumentu, takie jak łączny czas pracy, liczba wyświetleń, pobieranie PDF i klikanie linków, ułatwiają ocenę, czy i w jakim stopniu odbiorcy angażują się w pracę nad dokumentem.

Contract Analytics Website PL

Bądź zawsze na bieżąco

Automatyczne powiadomienia e-mail o tym, że odbiorca otworzył lub ukończył dokument, ułatwiają utrzymanie kontroli nad postępem prac i określenie, kiedy należy wystosować ponaglenia.

Email Notification PL

Testuj swoje najlepsze dokumenty

Monitorowanie danych analitycznych na temat dokumentów i odbiorców pozwala uzyskać pełny obraz prac nad dokumentem. Testy porównawcze (A/B) dokumentów umożliwiają podnoszenie ich atrakcyjności oraz skuteczności w realizacji założonych celów.

Analytics Documents PL

Tylko potrzebne dane dzięki personalizacji raportów

Konfigurowanie i zapisywanie raportów za wybrany okres i dostosowywanie ich zawartości do standardów przyjętych w firmie. Wnikliwe analizy obiegu dokumentów i efektywności pracy zespołu.

Document Workflow Quote PL

Decyduj, jakie będą Twoje następne kroki

Dogłębne dane analityczne na temat poszczególnych stron, takie jak czas poświęcony na daną stronę, liczba wyświetleń, procentowy udział czasu spędzonego nad daną stroną oraz czas jej ostatniego wyświetlenia, pomagają kontrolować pracę odbiorców dokumentu.

Dashboard Times Used PL

Komunikuj wartości zainteresowanym stronom

Wizualizacja i analiza trendów z rozbudowanymi funkcjami raportowania. Surowe dane łatwo jest zamienić w praktyczne informacje, tabele i wykresy, wyróżniając w przejrzystej formie najważniejsze wnioski dla osób podejmujących decyzje.

Analytics Transition Time PL

Często zadawane pytania

Co dokładnie wchodzi w skład danych analitycznych PandaDoc?

Dane analityczne są prezentowane w rozbiciu na poszczególnych odbiorców dokumentu i obejmują następujące informacje: liczbę wyświetleń, ostatni czas dostępu, łączny czas pracy nad dokumentem, pobieranie PDF oraz informacje o klikniętych linkach.

Dane analityczne mogą też być zorganizowane według stron i obejmować: procentowy udział czasu spędzonego nad daną stroną (w sekundach), łączny czas poświęcony na daną stronę, liczbę wyświetleń danej strony oraz czas ostatniego wyświetlenia strony.

Jakie informacje zawiera rejestr audytu PandaDoc?

Rejestr audytu zawiera szczegółową historię zmian statusu dokumentu, od fazy utworzenia do ukończenia. Jeśli włączono proces zatwierdzania z udziałem zespołu wewnętrznego, rejestr audytu będzie zawierał informacje również na ten temat.

Jak sprawdzić status dokumentu wysłanego do wielu odbiorców?

Po wysłaniu dokumentu do wielu odbiorców można kliknąć imię i nazwisko każdego z nich, aby zobaczyć indywidualne dane analityczne.