Uproszczone oprogramowanie do zarządzania umowami

Zwiększ szybkość i dokładność swoich transakcji. Twórz, współpracuj, zarządzaj i podpisuj elektronicznie umowy za pomocą jednego narzędzia. Wyprzedź konkurencję, udostępniając je w ciągu kilku minut.

Uproszczone oprogramowanie do zarządzania umowami

Zawrzyj więcej umów bez zbędnej papierkowej roboty

Skorzystaj z naszego oprogramowania, aby zwiększyć produktywność dzięki zautomatyzowanemu tworzeniu i edytowaniu umów oraz współpracy nad nimi w jednym środowisku. Szybko twórz i modyfikuj bezbłędne umowy z użyciem wstępnie zatwierdzonych treści, które można umieszczać w personalizowanych szablonach.

Dowiedz się więcej

Contract Toolbar PL

Zminimalizuj ilość kosztownych błędów

Zapewnij dokładność poprzez standaryzację i automatyzację warunków umów. Skorzystaj z dynamicznych reguł w celu uzupełniania treści na podstawie danych dotyczące kraju, branży i informacji z systemu CRM. Zyskaj spokój ducha dzięki możliwości weryfikowania odbiorców i prawnie wiążącym podpisom elektronicznym — wszystko to dzięki naszemu oprogramowaniu do zarządzania umowami.

Dowiedz się więcej

Employment Contract Conditions PL

Umocnij kontakty, działając we właściwym czasie

Zwiększ przejrzystość i zaangażowanie poprzez współpracę w czasie rzeczywistym, umożliwiając wszystkim stronom komunikację podczas negocjowania umowy. Nasze oprogramowanie pomoże wyeliminować łańcuchy e-maili i umożliwi szybkie podejmowanie decyzji w celu ułatwienia sprzedaży.

Dowiedz się więcej

Comments PL

Bądź zorientowany, gdzie co się znajduje

Zoptymalizuj procesy zarządzania umowami poprzez identyfikację wąskich gardeł i przekształcanie danych z dokumentów w przydatne informacje. Wykorzystaj funkcje analizy stron w celu poznania zaangażowania klientów. Sprawdzaj status umowy na bieżąco i korzystaj z powiadomień o terminach jej odnowienia.

Dowiedz się więcej

Document Workflow Team PL

Wypróbuj łatwe w użyciu funkcje

Dynamiczne umowy

Utwórz szablon wzorcowy dla umów, aby zapewnić ich dokładność i wiarygodność oraz zagwarantować użycie zatwierdzonych sformułowań prawnych.

Integracje systemów CRM

Korzystaj z integracji z Salesforce, Hubspot oraz innymi preferowanymi platformami w celu sfinalizowania każdej transakcji podpisem elektronicznym.

Wyodrębnianie danych wspomagane sztuczną inteligencją

Wyodrębniaj automatycznie nazwy firm, aby szybko filtrować i pobierać umowy.

Treści inteligentne

Zastosuj reguły w celu dynamicznego dodawania sformułowań prawnych na podstawie własnych kryteriów, aby odpowiednie treści były zawsze na miejscu.

Przepływy pracy związane z zatwierdzaniem

Skonfiguruj zaawansowane, zautomatyzowane obiegi z warunkowym zatwierdzaniem, aby upewnić się, że umowy są przekazywane do zatwierdzenia przez odpowiednie osoby we właściwym czasie.

Rejestr audytu

Uzyskaj informacje o tym, kto i kiedy otwiera, wyświetla i podpisuje elektronicznie umowy.

Współpraca w ramach umowy

Proponuj poprawki, dodawaj komentarze w tekście i w prosty sposób zbieraj opinie od zespołów wewnętrznych i odbiorców.

Prawnie wiążące podpisy elektroniczne

Finalizuj wszystkie umowy za pomocą technologii podpisu elektronicznego zgodnej z RODO.

Statystyki dokumentów

Zobacz podsumowanie wszystkich zawartych umów wraz ze szczegółami, informacjami o własności i analizami — bez potrzeby ich otwierania.

Sugerowanie zmian

Współpracuj w prosty sposób z wewnętrznymi zespołami i odbiorcami podczas omawiania poprawek.

Weryfikacja odbiorcy

Korzystaj z dodatkowej warstwy zabezpieczeń w postaci weryfikacji tożsamości za pomocą kodu dostępu i wiadomości SMS.

Powiadomienia o przedłużeniu ważności

Ustaw alerty, aby otrzymać terminowe przypomnienie o konieczności renegocjacji i odnowienia umów.

Sukces w zarządzaniu umowami ramowymi w 3 krokach

1. Stwórz

1. Stwórz

Twórz bezbłędne umowy z zapewnieniem bezproblemowej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

2. Wykonaj

2. Wykonaj

Podpisz każdą umowę bezpiecznym, prawnie wiążącym podpisem elektronicznym.

3. Przechowuj i zarządzaj

3. Przechowuj i zarządzaj

Przechowuj wszystkie umowy w jednej wygodnej lokalizacji.

Połącz PandaDoc z wszystkimi ulubionymi narzędziami

Nie trzeba już korzystać z całego pliku kart przeglądarki. Zintegruj rozwiązanie PandaDoc z platformami, na których polegasz, aby utrzymać ciągłość konwersacji na temat umów.

Zobacz wszystkie integracje
Połącz PandaDoc z wszystkimi ulubionymi narzędziamiPołącz PandaDoc z wszystkimi ulubionymi narzędziami
Połącz PandaDoc z wszystkimi ulubionymi narzędziamiPołącz PandaDoc z wszystkimi ulubionymi narzędziami

Dowiedz się, dlaczego klienci nam zaufali

Funkcja negocjowania umów w PandaDoc naprawdę usprawniła wprowadzanie poprawek do ofert bez konieczności przesyłania wielu e-maili w tę i z powrotem, a także przyspieszyła proces przeglądu naszych warunków. Każdy, kto szuka oprogramowania ofertowego z funkcją negocjacji umów, powinien poważnie rozważyć PandaDoc.

Procesy zatwierdzania i narzędzia do śledzenia dokumentów w PandaDoc zapewniły kadrze kierowniczej pełny wgląd w cykl życia dokumentu od wysłania do ukończenia. Menedżerowie mogli nie tylko zatwierdzać dokumenty, zanim dotarły one do klientów, ale także na bieżąco monitorować proces podpisywania.

Od miesiąca negocjuję umowy w PandaDoc i właśnie uświadomiłem sobie, ile czasu straciłem przez te wszystkie lata na wysyłaniu tradycyjnych listów. Nowe rozwiązanie pomogło mi uniknąć znacznej ilości e-maili i zmniejszyło tarcia związane z podpisywaniem umów.

PandaDoc nie tylko skróciło czas poświęcany na tworzenie i wysyłanie ofert, ale także stało się repozytorium podpisanych dokumentów, do którego się odwołujemy.

Początkowo traktowaliśmy PandaDoc jako sposób na usprawnienie naszego procesu odpowiedzi na zapytania RFP i RFI, który zwykle zajmował nam tygodnie i miesiące. Nasze dane, tabele cenowe, dokumentacja techniczna i regularnie używane treści były rozproszone w różnych repozytoriach, co utrudniało terminowe udzielanie odpowiedzi.

Niestandardowe ustawienia ról, z których możemy korzystać w planie Enterprise, pomogły nam zarządzać użytkownikami i wyeliminować nieautoryzowane edycje. Procesy zatwierdzania to świetne rozwiązanie, dzięki któremu mamy pewność, że nasz zarząd akceptuje wszelkie niestandardowe warunki przed wysłaniem umowy.