Prezentacja rozwiązania PandaDoc

Kompleksowe narzędzie do tworzenia, wspólnego obsługiwania i elektronicznego podpisywania dokumentów

Zautomatyzuj tworzenie dokumentów

Zautomatyzuj proces tworzenia pięknych, firmowych i prawnie zatwierdzonych dokumentów — szybko, łatwo i wygodnie.

 • Szablony — stwórz bibliotekę ofert, wycen, formularzy, umów i wielu innych dokumentów. Spersonalizuj szablony za pomocą wbudowanego edytora lub utwórz własne.
 • Integracje — pracuj z użyciem narzędzi, które już znasz, w tym najpopularniejszych systemów CRM i pakietów biurowych. Możesz także korzystać z otwartego API.
 • Zgodność — blokuj treści prawne, aby zapobiegać kosztownym błędom. Utwórz bibliotekę wstępnie zatwierdzonych umów i klauzul.
Zautomatyzuj tworzenie dokumentów

Współpracuj, korzystając z wydajnych procesów

Uprość i przyspiesz procedury tworzenia, zatwierdzania, negocjowania i podpisywania dokumentów.

 • Role — współpracuj ze swoim zespołem lub innymi pracownikami i osobami spoza firmy dzięki elastycznym rolom i uprawnieniom.
 • Komentarze — zamieszczaj uwagi i udzielaj odpowiedzi bezpośrednio w dokumencie, aby szybciej rozwiązywać problematyczne kwestie.
 • Zatwierdzanie i negocjacje — zapewnij sprawną współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi weryfikatorami, korzystając z funkcji zatwierdzania procesów i śledzenia wersji.
Współpracuj, korzystając z wydajnych procesów

Podpisuj dokumenty elektronicznie

Skróć czas i zwiększ bezpieczeństwo podpisywania dokumentów dzięki wbudowanej funkcji elektronicznego podpisu.

 • Mobilność — ułatw klientom podpisywanie dokumentów, niezależnie od tego, czy pracują na komputerze czy smartfonie.
 • Bezpieczeństwo — chroń dokumenty dzięki funkcji szyfrowania 256-bitowego. Zapewniamy zgodność ze standardem HIPAA i certyfikatem SOC 2 Typu II.
 • Rejestr audytu — sprawdzaj, kto i kiedy otwierał, wyświetlał i podpisywał dokumenty.
Podpisuj dokumenty elektronicznie

Śledź i analizuj aktywność

Zyskaj dokładny wgląd w to, co dzieje się z każdym dokumentem.

 • Śledzenie aktywności — sprawdzaj, kto otwiera, wyświetla i podpisuje dokumenty, i dowiedz się, kto jeszcze nie podjął żadnych działań.
 • Alerty w czasie rzeczywistym — natychmiastowe powiadomienia w wiadomościach e-mail i aplikacji mobilnej pozwalają się dowiedzieć, że ktoś zajmuje się dokumentem.
 • Optymalizacja — korzystaj z danych analitycznych, aby dowiedzieć się, co działa dobrze, a co wymaga poprawy w obiegu dokumentów.
Śledź i analizuj aktywność
Andy McNeill

PandaDoc pozwoli nam pracować szybko nad dużym wolumenem pojawiających się potencjalnych klientów. Możliwość wirtualnego tworzenia i edytowania dokumentów oraz zarządzania nimi pomaga nam utrzymać ciągłość biznesową w obrębie całej działalności pomimo zdalnego trybu pracy całej naszej siły roboczej.

Andy McNeill Założyciel i dyrektor generalny

Aaron Boatin

PandaDoc jest integralną częścią naszego rozwoju. Kiedyś realizowaliśmy transakcje nawet kilka dni, teraz zajmują nam kilka minut. Zintegrowaliśmy w pełni system PandaDoc z naszymi procesami sprzedaży i marketingu, a nasz zespół codziennie odkrywa nowe korzyści. Nie możemy sobie wyobrazić życia bez PandaDoc.

Aaron Boatin Prezes