Prezentacja rozwiązania PandaDoc

Kompleksowe narzędzie do tworzenia, wspólnego obsługiwania i elektronicznego podpisywania dokumentów

Zautomatyzuj tworzenie dokumentów

Zautomatyzuj proces tworzenia pięknych, firmowych i prawnie zatwierdzonych dokumentów — szybko, łatwo i wygodnie.

 • Szablony — stwórz bibliotekę ofert, wycen, formularzy, umów i wielu innych dokumentów. Spersonalizuj szablony za pomocą wbudowanego edytora lub utwórz własne.
 • Integracje — pracuj z użyciem narzędzi, które już znasz, w tym najpopularniejszych systemów CRM i pakietów biurowych. Możesz także korzystać z otwartego API.
 • Zgodność — blokuj treści prawne, aby zapobiegać kosztownym błędom. Utwórz bibliotekę wstępnie zatwierdzonych umów i klauzul.
Zautomatyzuj tworzenie dokumentów

Współpracuj, korzystając z wydajnych procesów

Uprość i przyspiesz procedury tworzenia, zatwierdzania, negocjowania i podpisywania dokumentów.

 • Role — współpracuj ze swoim zespołem lub innymi pracownikami i osobami spoza firmy dzięki elastycznym rolom i uprawnieniom.
 • Komentarze — zamieszczaj uwagi i udzielaj odpowiedzi bezpośrednio w dokumencie, aby szybciej rozwiązywać problematyczne kwestie.
 • Zatwierdzanie i negocjacje — zapewnij sprawną współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi weryfikatorami, korzystając z funkcji zatwierdzania procesów i śledzenia wersji.
Współpracuj, korzystając z wydajnych procesów

Podpisuj dokumenty elektronicznie

Skróć czas i zwiększ bezpieczeństwo podpisywania dokumentów dzięki wbudowanej funkcji elektronicznego podpisu.

 • Mobilność — ułatw klientom podpisywanie dokumentów, niezależnie od tego, czy pracują na komputerze czy smartfonie.
 • Bezpieczeństwo — chroń dokumenty dzięki funkcji szyfrowania 256-bitowego. Zapewniamy zgodność ze standardem HIPAA i certyfikatem SOC 2 Typu II.
 • Rejestr audytu — sprawdzaj, kto i kiedy otwierał, wyświetlał i podpisywał dokumenty.
Podpisuj dokumenty elektronicznie

Śledź i analizuj aktywność

Zyskaj dokładny wgląd w to, co dzieje się z każdym dokumentem.

 • Śledzenie aktywności — sprawdzaj, kto otwiera, wyświetla i podpisuje dokumenty, i dowiedz się, kto jeszcze nie podjął żadnych działań.
 • Alerty w czasie rzeczywistym — natychmiastowe powiadomienia w wiadomościach e-mail i aplikacji mobilnej pozwalają się dowiedzieć, że ktoś zajmuje się dokumentem.
 • Optymalizacja — korzystaj z danych analitycznych, aby dowiedzieć się, co działa dobrze, a co wymaga poprawy w obiegu dokumentów.

 

Śledź i analizuj aktywność
Andy McNeill

PandaDoc pozwoli nam pracować szybko nad dużym wolumenem pojawiających się potencjalnych klientów. Możliwość wirtualnego tworzenia i edytowania dokumentów oraz zarządzania nimi pomaga nam utrzymać ciągłość biznesową w obrębie całej działalności pomimo zdalnego trybu pracy całej naszej siły roboczej.

Aaron Boatin

PandaDoc jest integralną częścią naszego rozwoju. Kiedyś realizowaliśmy transakcje nawet kilka dni, teraz zajmują nam kilka minut. Zintegrowaliśmy w pełni system PandaDoc z naszymi procesami sprzedaży i marketingu, a nasz zespół codziennie odkrywa nowe korzyści. Nie możemy sobie wyobrazić życia bez PandaDoc.