Oświadczenie o ochronie prywatności

Aktualizacja: 16 marca 2023 r.

Spis treści

 1. O nas
 2. Informacje o niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności
 3. Witryny i usługi osób trzecich
 4. Rodzaje zbieranych przez nas informacji
 5. Dane, które nam udostępniasz
 6. Dane zbierane za pomocą technologii
 7. Przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych
 8. Wykorzystywanie danych nieosobowych
 9. Udostępnianie danych osobowych
 10. Przechowywanie danych osobowych
 11. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
 12. Przesyłanie danych między krajami
 13. Zgodność z europejskim, brytyjskim i szwajcarskim programem Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych (DPF)
 14. Dzieci i osoby niepełnoletnie
 15. Dostępność
 16. Zmiany w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności
 17. Kontakt z nami

Dodatkowe informacje o prawach do ochrony prywatności w UE

Dodatkowe informacje o prawach do ochrony prywatności w stanie Kalifornia

Dodatkowe informacje o prawach do ochrony prywatności w Brazylii i Kanadzie

Dodatkowe informacje o prawach do ochrony prywatności w stanie Wirginia

Chociaż Polityka prywatności została sporządzona w języku angielskim, dla wygody zamieszczono ją również w kilku innych językach. We wszystkich przypadkach, niezależnie od ewentualnych rozbieżności lub sprzeczności między tymi wersjami językowymi a wersją angielską, nadrzędna jest wersja angielska.

O nas

Jesteśmy międzynarodową firmą z siedzibą w San Francisco w stanie Kalifornia (USA). Dostarczamy oprogramowanie do automatyzacji dokumentów jako usługę (SaaS), pomagając firmom usprawnić procesy tworzenia, zatwierdzania i elektronicznego podpisywania ofert, wycen i innych dokumentów. Przedsiębiorstwa, które korzystają z naszych usług, zapewniają swoim klientom bardziej profesjonalną, terminową i jakościowo lepszą obsługę.

Informacje o niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” przedstawia praktyki stosowane przez spółkę PandaDoc, Inc. (określaną również jako „PandaDoc”, „my” i wszelkie formy gramatyczne tego zaimka ) oraz jej spółki zależne w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które użytkownicy przekazują nam, gdy korzystają z niniejszej witryny internetowej ( www.pandadoc.com ) („Witryny”) lub z dowolnego produktu / dowolnej usługi, w tym m.in. oprogramowania PandaDoc jako usługi („SaaS”), pobierają aplikację mobilną PandaDoc o nazwie PandaDoc („Aplikacji”), uzyskują dostęp do tej aplikacji i korzystają z niej, tworzą konto, komunikują się z nami, wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS na telefon komórkowy lub korzystają z innych witryn internetowych, stron, funkcji lub treści, których jesteśmy właścicielami lub które obsługujemy/dostarczamy (razem z Witryną, SaaS i Aplikacją zwanych „Usługami”).

Jeśli nie akceptujesz niniejszego „Oświadczenia o ochronie prywatności” bądź nie spełniasz lub nie stosujesz się do zawartych w nim postanowień, nie możesz korzystać z naszych Usług.

Poprzez akceptację naszego „Oświadczenia o ochronie prywatności” oraz uzyskiwanie dostępu do Usług i korzystanie z nich zgadzasz się, abyśmy mogli gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszego „Oświadczenia o ochronie prywatności” oraz „Oświadczenia o korzystaniu z plików cookie”, znajdujących się pod adresem https://www.stg08.sealdocs.com/cookie-notice/ („Oświadczenia o korzystaniu z plików cookie”). Korzystanie z witryny  www.pandadoc.com i Aplikacji podlega Warunkom świadczenia usług PandaDoc dostępnym pod adresem https://www.stg08.sealdocs.com/terms-of-use/.

Witryny i usługi osób trzecich

W niektórych przypadkach możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią. Może się to zdarzyć na przykład, gdy użytkownik loguje się do Usług lub rejestruje się w nich za pośrednictwem usługi/witryny osoby trzeciej lub gdy kliknie łącze osoby trzeciej. W takim przypadku o sposobie przetwarzania danych osobowych użytkownika decydują warunki i polityka prywatności osoby trzeciej. Przed kliknięciem łącza osoby trzeciej należy zapoznać się z warunkami i polityką zamieszczonymi w witrynie internetowej osoby trzeciej. Praktyki w zakresie ochrony prywatności witryn lub aplikacji, które nie stanowią naszej własności, pozostają poza kontrolą PandaDoc. Nie odpowiadamy za praktyki stosowane przez witryny ani usługi powiązane łączami z naszą Witryną, w tym za zawarte w nich informacje bądź treści. Należy także pamiętać, że w przypadku użycia umieszczonego w naszej Witrynie łącza prowadzącego do innej witryny lub usługi nasze Oświadczenie o ochronie prywatności nie obowiązuje w odniesieniu do witryn lub usług osób trzecich. Przeglądanie lub podejmowanie działań w stosunku do witryny bądź usługi osoby trzeciej, w tym witryny bądź usługi, do której łącze jest zamieszczone w naszej Witrynie, podlega osobnym zasadom i wewnętrznym przepisom osoby trzeciej. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności i nie mamy kontroli nad osobami trzecimi upoważnionymi przez Ciebie do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych. Jeśli korzystasz z witryny lub usługi osoby trzeciej i umożliwiasz jej dostęp do swoich danych osobowych, robisz to na własne ryzyko.

Rodzaje zbieranych przez nas informacji

Gromadzimy „Dane nieosobowe” i „Dane osobowe”, a dane, które zbieramy od Ciebie, zależą od tego, w jaki sposób korzystasz z Usług. „Dane nieosobowe” obejmują informacje, które nie dopuszczają do ustalenia Twojej tożsamości, takie jak zanonimizowane dane o użytkowaniu, ogólne dane demograficzne, strony odsyłające/wyjściowe i adresy URL, typy platform, preferencje przesłane przez użytkownika oraz preferencje generowane na podstawie przesłanych danych i liczby kliknięć. „Dane osobowe” to dane, na podstawie których ktoś może ustalić Twoją tożsamość lub skontaktować się z Tobą. Są to np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, a także wszelkie inne niepubliczne informacje o Tobie, które są powiązane z jakąkolwiek z powyższych informacji. Poniżej znajdziesz przykłady typów danych, które zbieramy od użytkowników, oraz opis tego, jak je wykorzystujemy.

KontekstRodzaje danychGłówny cel gromadzenia i korzystania z danych
Dane klientaZbieramy imię, nazwisko, nazwę użytkownika i dane kontaktowe naszych klientów oraz ich pracowników, z którymi się komunikujemy.Mamy prawnie uzasadniony interes, aby kontaktować i komunikować się z naszymi klientami w sprawach związanych z normalnym prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak projekty, usługi i rozliczenia.
Informacje o kontach użytkowników klientaZbieramy dane osobowe naszych klientów, gdy tworzą oni konto w celu uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich bądź gdy zgłaszają chęć korzystania z określonych nieodpłatnych Usług za pośrednictwem naszej Witryny. Informacje te mogą obejmować dane kontaktowe o charakterze biznesowym, np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, geolokalizację, tytuł, informacje o przedsiębiorstwie, branżę i hasło umożliwiające dostęp do naszych Usług.Mamy prawnie uzasadniony interes w dostarczaniu naszym klientom funkcjonalności związanych z kontem, monitorowaniu logowań do konta i wykrywaniu potencjalnych nadużyć związanych z logowaniem lub nieprawidłowym korzystaniem z konta. Ponadto posługujemy się zbieranymi przez nas informacjami do realizacji wiążącej nas umowy o świadczenie Usług klientowi.
14-dniowy bezpłatny okres próbny lub bezpłatne konto podpisu elektronicznegoZbieramy dane osobowe naszych klientów, gdy ci składają wniosek o 14-dniowy okres próbny lub bezpłatne konto podpisu elektronicznego za pośrednictwem naszej Witryny. Te dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres IP, geolokalizację, dane kontaktowe o charakterze biznesowym, np. adres e-mail, tytuł i hasło umożliwiające dostęp do konta PandaDoc. Klienci mogą również podać numer karty kredytowej lub inne dane rozliczeniowe.Mamy prawnie uzasadniony interes w dostarczaniu naszym klientom funkcjonalności związanych z kontem, monitorowaniu logowań do konta i wykrywaniu potencjalnych nadużyć związanych z logowaniem lub niewłaściwym korzystaniem z konta. Ponadto wykorzystujemy te informacje, aby ułatwić tworzenie konta, jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup usługi w trakcie bezpłatnego okresu próbnego lub bezpośrednio po nim.
Dane kontaktowe dostawcówKorzystający z naszych Usług mogą poprosić swoich dostawców lub usługodawców o przekazanie informacji o przedsiębiorstwie i informacji związanych z bezpieczeństwem za pośrednictwem naszej platformy (np. w celu wypełnienia kwestionariusza dotyczącego bezpieczeństwa). W przypadku przekazywania informacji przez dostawcę użytkownika gromadzimy nazwę/imię i nazwisko oraz adres e-mail takiego dostawcy.Mamy prawnie uzasadniony interes w kontaktowaniu się z dostawcami w imieniu naszych klientów w celu prowadzenia komunikacji z przedsiębiorstwami za pomocą naszej platformy. Komunikacja ta umożliwia naszym klientom m.in. skuteczne pozyskiwanie i otrzymywanie kwestionariuszy dotyczących bezpieczeństwa, a dostawcom skuteczne pozyskiwanie i przesyłanie takich kwestionariuszy. Ponadto korzystamy z takich informacji do realizacji umowy o świadczenie Usług, która może obejmować pozyskiwanie, otrzymywanie, przesyłanie i hostowanie odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje o kontach dostawcówZbieramy dane osobowe dostawców, gdy tworzą oni konto w celu uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich bądź gdy zgłaszają chęć korzystania z określonych nieodpłatnych Usług za pośrednictwem naszej Witryny. Informacje te mogą obejmować dane kontaktowe o charakterze biznesowym, np. imię i nazwisko, adres e-mail, tytuł, informacje o przedsiębiorstwie i hasło umożliwiające dostęp do naszych Usług.Mamy prawnie uzasadniony interes w dostarczaniu funkcjonalności związanych z kontem użytkownikom będącym dostawcami, monitorowaniu logowań do konta i wykrywaniu potencjalnych nadużyć związanych z logowaniem lub nieprawidłowym korzystaniem z konta. Ponadto posługujemy się zbieranymi przez nas informacjami do realizacji wiążącej nas umowy o świadczenie Usług dostawcom.
Pliki cookie umieszczane w przeglądarce przez naszą WitrynęKorzystamy z pikseli, sygnalizatorów WWW, plików cookie i niewidocznych obrazów GIF. Pliki cookie to niewielkie zbiory danych wysyłanych przez witrynę na dysk twardy komputera podczas jej przeglądania. Więcej informacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu o korzystaniu z plików cookie.Mamy prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu sprawnego działania naszej Witryny.
Pliki cookie umieszczane w przeglądarce przez partnerów naszej WitrynyUczestniczymy w programie reklam behawioralnych, co oznacza, że korzystamy z technologii (np. plików cookie) osób trzecich w celu zbierania informacji o korzystaniu z naszej Witryny przez użytkownika, aby umożliwić prezentowanie przez osoby trzecie reklam produktów i usług dopasowanych do zainteresowań użytkownika w naszej Witrynie lub innych witrynach. Aby dowiedzieć się więcej na temat stron trzecich, z którymi współpracujemy, zapoznaj się z ich politykami prywatności. Google Analytics to narzędzie analityczne udostępniane przez firmę Google LLC (USA):
Zasady informowania o kwestiach związanych z prywatnością
Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług
Bezpieczeństwo danych
Możesz zrezygnować z analizowania reklam displayowych przez Google Analytics lub dostosować reklamy displayowe w sieci reklamowej Google za pomocą ustawień prywatności w witrynie Google. Korzystamy z narzędzia do analityki biznesowej Looker Analytics. Usługa ta jest świadczona przez firmę Google LLC (USA): Polityka prywatności – Prywatność i warunki – Google
Więcej informacji można znaleźć w naszym Centrum Preferencji Plików Cookie.
Mamy prawnie uzasadniony interes w analizie zachowań naszych użytkowników i dostarczaniu im dostosowanych usług. Pliki cookie niezwiązane z tematyką Witryny / niepochodzące od usługodawców nie będą przesyłane, chyba że użytkownik wyrazi na zgodę na ich otrzymywanie. W przypadku użytkowników, którzy wyrażą na to zgodę, możemy wykorzystywać reklamy behawioralne, robić zrzuty ekranu Witryny, korzystać z SaaS i wykorzystywać narzędzia do analizy aplikacji mobilnych, a także zatrudniać osoby trzecie do pomocy w świadczeniu Usług dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystujemy pliki cookie, znajduje się w naszym Oświadczeniu o korzystaniu z plików cookie.
Dane demograficzneKorzystamy z danych adresu IP w celu: 1) zapewnienia zgodności naszych dokumentów z prawem (zgodnie z przepisami o podpisie elektronicznym); 2) analizy różnic w zachowaniu użytkowników między poszczególnymi lokalizacjami dla ulepszania naszego oprogramowania; 3) zapewnienia lepszej pomocy technicznej i obsługi w zależności od lokalizacji.Mamy prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu zgodności naszego produktu/usługi z prawem i dostarczaniu użytkownikom usług dostosowanych do lokalizacji (kraju) przez odpowiednią 1) pomoc techniczną, 2) treść umowy, 3) odpowiednie szablony dokumentów. Dane adresów IP nie będą używane w celach związanych z reklamą behawioralną bez wyraźnej zgody użytkownika.
Analiza korespondencji e-mailGdy otrzymujesz od nas wiadomość e-mail, używamy określonych narzędzi w celu przechwycenia informacji o czasie odczytania przez Ciebie wiadomości, kliknięciu ewentualnych łączy lub banerów, które zawiera wiadomość, oraz dokonanych przez Ciebie zakupach. Jeśli połączysz swoje konto Gmail z PandaDoc, gromadzone przez nas dane osobowe będą obejmować adres, adres IP i nazwę konta Gmail, aby umożliwić wyświetlanie adresu konta Gmail wybranym przez Ciebie odbiorcom. Wykorzystywanie i przesyłanie przez PandaDoc informacji otrzymanych z interfejsów API Google do jakiejkolwiek innej aplikacji będzie zgodne z Zasadami dotyczącymi danych użytkownika usług interfejsu API Google, w tym z wymaganiami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.Mamy prawnie uzasadniony interes, aby zrozumieć Twój sposób interakcji z przesyłanymi przez nas wiadomościami. Pozyskane dane będą przez nas używane wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Uzyskujemy wyraźną zgodę użytkownika, gdy decyduje się on połączyć swoje konto Gmail; PandaDoc ma prawnie uzasadniony interes w ulepszaniu funkcjonalności swojej platformy.
ZatrudnienieGdy odpowiadasz na ofertę pracy lub stajesz się naszym pracownikiem/wykonawcą, zbieramy informacje wymagane do rozpatrzenia Twojego podania lub utrzymania Cię jako pracownika/wykonawcy. Informacje te mogą obejmować m.in. Twój numer ubezpieczenia społecznego, a także dane demograficzne lub dotyczące różnorodności, w tym rasę, pochodzenie etniczne, płeć, tożsamość płciową, status weterana lub niepełnosprawność. Podanie takich informacji jest niezbędne w celu zatrudnienia.Korzystamy z informacji o aktualnych pracownikach w celu realizacji naszej umowy o pracę lub jej przyszłego zawarcia. W niektórych sytuacjach jesteśmy prawnie zobowiązani do zbierania informacji o naszych pracownikach. Mamy również prawnie uzasadniony interes w korzystaniu z takich informacji w celu efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz udostępniania Witryny, Usług i Aplikacji naszym klientom.
Informacje zwrotne / Pomoc technicznaZbieramy Dane osobowe pochodzące ze wszelkich zapytań dotyczących naszej Witryny lub naszych Usług, np. wypełnionych formularzy online, rozmów głosowych lub wiadomości e-mail, na potrzeby przetwarzania zapytań o charakterze ogólnym, zgłoszeń dotyczących pomocy technicznej lub problemów. W przypadku komunikacji telefonicznej lub za pośrednictwem platformy do połączeń wideo rozmowy mogą być nagrywane, a także przesyłane do użytkowników w procesie rozpatrywania zgłoszenia. Mogą być też analizowane przez PandaDoc w celach szkoleniowych, marketingowych i związanych z kontrolą jakości. Podczas takiego połączenia wyślemy komunikat głosowy lub tekstowy, aby poinformować Cię o rejestracji rozmowy. Możemy gromadzić dane sensoryczne takie jak obraz i dźwięk.Mamy prawnie uzasadniony interes, aby otrzymywać informacje zwrotne, informacje o problemach lub zapytania.
Lista mailingowaGdy zapisujesz się na jedną z naszych list mailingowych, rejestrujemy w naszej bazie danych Twój adres e-mail oraz Twoje imię i nazwisko.Udostępniamy informacje o produktach i usługach osobom, które wyrażają zgodę na ich otrzymywanie. Mamy prawnie uzasadniony interes w udostępnianiu informacji o naszych produktach lub usługach.
Dane marketingoweGdy zapisujesz się na jedną z naszych list mailingowych lub wyrażasz zgodę na korzystanie z naszej funkcji SMS, rejestrujemy w naszej bazie danych Twój adres e-mail, numer telefonu (jeśli dotyczy) oraz Twoje imię i nazwisko (lub podaną nazwę użytkownika).Udostępniamy informacje o produktach i usługach osobom, które wyrażają zgodę na ich otrzymywanie. Mamy prawnie uzasadniony interes w udostępnianiu informacji o naszych produktach lub usługach.
Dane urządzenia mobilnegoZbieramy dane z Twojego urządzenia mobilnego podczas Twoich odwiedzin w naszej Witrynie. Takie informacje mogą obejmować rodzaj systemu operacyjnego lub model urządzenia mobilnego, typ przeglądarki i inne ustawienia systemowe, język używany w Twoim systemie oraz strefę czasową Twojego urządzenia, geolokalizację, unikalny identyfikator urządzenia bądź inny identyfikator urządzenia, identyfikator operatora sieci telefonii komórkowej oraz dane platformy oprogramowania, w tym oprogramowania układowego urządzenia.Mamy prawnie uzasadniony interes, aby identyfikować każde unikalne odwiedziny w naszej witrynie i poznać sposób, w jaki użytkownicy wchodzą z nią w interakcję na urządzeniach mobilnych.
Wiadomości SMSJeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie powiadomień SMS o dokumentach, gromadzone przez nas dane będą obejmować Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.Gromadzimy te dane na podstawie zgody użytkownika. Ponadto wykorzystujemy je w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych wobec Klientów.
Składanie zamówieńPo rejestracji w Usłudze (podczas której zapisujemy w naszej bazie danych imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, stanowisko, nazwę i informację o wielkości firmy) w celu złożenia zamówienia zapisujemy adres rozliczeniowy i dane karty kredytowej lub debetowej.Tego rodzaju danych używamy do realizacji umowy świadczenia usług lub dostarczania produktów klientom.
Łączniki mediów społecznościowychNasza Witryna wykorzystuje łączniki mediów społecznościowych. Są to widoczne w naszej Witrynie przyciski serwisów społecznościowych LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, dzięki którym możesz lepiej nas poznać, a także komunikować się z nami oraz naszymi użytkownikami i partnerami marketingowymi.Możemy wykorzystywać reklamy behawioralne, wykonywać zrzuty ekranu witryny, korzystać z SaaS i wykorzystywać narzędzia do analizy aplikacji mobilnych, a także zatrudniać osoby trzecie do pomocy w świadczeniu usług, które mogą Cię interesować.
Dane transakcyjne / dane zdarzeńImiona, nazwiska i adresy e-mail stron transakcji, tytuły wiadomości, historia działań podejmowanych przez osoby związane z transakcją (tj. funkcje podpisu i przekazywania) oraz dane osobowe tych osób lub dane dotyczące ich urządzeń, jak imię i nazwisko, adres IP, adres e-mail czy metody uwierzytelniania.Wykorzystujemy te informacje, aby spełnić nasze umowne zobowiązania wobec Klientów. Mamy również prawnie uzasadniony interes w tworzeniu i utrzymywaniu ścieżki audytu poświadczającej autentyczność i legalność podpisów oraz dokumentów utworzonych w PandaDoc.
AnkietyGdy bierzesz udział w ankiecie, zbieramy informacje przekazane przez Ciebie w ramach ankiety. Jeśli ankieta jest prowadzona za pośrednictwem usługodawcy będącego osobą trzecią, odnośnie do zbierania, ujawniania i korzystania z Twoich danych obowiązuje polityka prywatności tego usługodawcy. Ponieważ udział w takich ankietach jest całkowicie dobrowolny, decyzja dotycząca ujawniania lub nieujawniania informacji ma również dobrowolny charakter.Mamy prawnie uzasadniony interes w poznaniu opinii użytkowników i klientów oraz zbieraniu informacji ważnych dla naszej organizacji.
Dane dotyczące użytkowaniaSą to między innymi adresy URL i strony linkujące oraz ostatnie z przeglądanych stron przed zamknięciem, nazwy domen, strony główne, kolejność wyświetlania stron, czas spędzony na konkretnych stronach, częstotliwość korzystania z naszych Usług oraz inne powiązane informacje.Mamy prawnie uzasadniony interes, aby rozumieć sposób interakcji z naszą witryną internetową w celu jej ulepszania, a także aby poznać Twoje preferencje i zainteresowania, co pozwoli na dobranie najbardziej odpowiednich ofert. Ponadto mamy prawnie uzasadniony interes w wykrywaniu oszustw i zapobieganiu im.
Interakcja z WitrynąKorzystamy z technologii monitorującej sposób, w jaki odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą Witryną, tj. łącza, które klikają, lub informacje wprowadzane przez nich w naszym formularzach online. Mogą to być także dane urządzenia lub przeglądarki.Mamy prawnie uzasadniony interes, aby rozumieć sposób interakcji z naszą witryną internetową, co umożliwia jej ulepszanie, jak również poznać Twoje preferencje i zainteresowania, co pozwala na dobranie najbardziej odpowiednich ofert. Ponadto mamy prawnie uzasadniony interes w wykrywaniu oszustw i zapobieganiu im.
Rejestry siecioweZbieramy informacje takie jak typ przeglądarki, system operacyjny, adres w protokole IP (numer automatycznie przypisywany do komputera używającego internetu), nazwa domeny, aktywność na stronach internetowych, witryna odsyłająca lub znacznik daty i czasu odwiedzin.Mamy prawnie uzasadniony interes w monitorowaniu naszych sieci oraz tego, kto korzysta z naszej Witryny i Aplikacji. W celu poprawy jakości Usług monitorujemy też to, kto uzyskuje dostęp do Usług i korzysta z nich. Dzienniki sieci Web pomagają nam m.in. ustalić, które z naszych usług są najpopularniejsze.
Treści użytkownikaGdy korzystasz z PandaDoc, gromadzimy Dane osobowe zawarte we wprowadzanych informacjach, przesyłanych plikach i innych materiałach przesyłanych do Twojego obszaru roboczego.Wykorzystujemy te informacje, aby spełnić nasze umowne zobowiązania wobec Klientów.

Oprócz informacji zbieranych bezpośrednio, możemy również pozyskiwać Twoje dane z innych źródeł, w tym od osób trzecich, partnerów biznesowych, spółek stowarzyszonych lub publicznie dostępnych źródeł. Możemy na przykład weryfikować informacje o Tobie, gdy składasz podanie o pracę lub stajesz się naszym pracownikiem.

Dane, które nam udostępniasz

Dane zbierane za pomocą technologii

Przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych

Oprócz wyżej wymienionych celów i zastosowań, używamy danych, aby:

Chociaż powyższe punkty opisują nasz główny cel zbierania Twoich informacji, w wielu sytuacjach możemy mieć więcej niż jeden cel. Przykładowo, gdy rejestrujesz się w celu korzystania z naszych Usług, możemy zbierać Twoje dane w celu przeprowadzenia takiej transakcji, ale również ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w zachowaniu Twoich danych po zrealizowaniu transakcji, które pozwoli nam na szybkie i łatwe udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące naszych Usług. W związku z tym zbieranie i przetwarzanie Twoich danych w różnych kontekstach zależy od Twojej zgody, naszego obowiązku wykonania umowy, naszych obowiązków prawnych lub prawnie uzasadnionego interesu w prowadzeniu naszej działalności.

Wykorzystywanie danych nieosobowych

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy dane nieosobowe, aby ulepszać Usługi oraz dostosowywać je do potrzeb i zainteresowań użytkownika. Gromadzimy również dane nieosobowe w celu śledzenia trendów i analizowania wzorców korzystania z Usług. Niniejsze „Oświadczenie o ochronie prywatności” w żaden sposób nie ogranicza naszego wykorzystywania lub ujawniania danych nieosobowych i zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania i ujawniania takich danych nieosobowych naszym partnerom, reklamodawcom i innym osobom trzecim według naszego uznania.

Udostępnianie danych osobowych

Poza sytuacjami określonymi w niniejszym oświadczeniu możemy udostępniać dane osobowe w następujących przypadkach:

O ile nie określono inaczej w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie udostępniamy w inny sposób Twoich danych osobowych osobom trzecim bez Twojej zgody.

Przechowywanie danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały przez nas zebrane i w jakim są używane, bądź od obowiązującego prawa. Przechowujemy Twoje dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do celów, do których zostały zebrane lub przetworzone. Jeśli techniczne ograniczenia uniemożliwiają ich usunięcie lub anonimizację, chronimy dane osobowe i ograniczamy aktywne ich wykorzystanie.

Przechowywanie danych osobowych omówiono w punkcie „Twój wybór”.

Jak chronimy Twoje dane osobowe? 

Wdrażamy środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem. Stosujemy je w zależności od wrażliwości danych osobowych, które gromadzimy, przechowujemy i z których korzystamy, oraz aktualnego stanu technologii. Chronimy Twoje dane osobowe, używając technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem do danych, ich nieupoważnionym ujawnieniem i zmianą. Okresowo oceniamy nasze praktyki dotyczące zbierania, przechowywania oraz przetwarzania danych, w tym środki techniczne i organizacyjne, w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do systemów. Każde Twoje konto w naszej Witrynie, SaaS lub Aplikacji jest zabezpieczone hasłem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zalecamy nieujawnianie hasła i wylogowanie się z konta po każdym jego użyciu.

Ponieważ internet nie jest całkowicie bezpiecznym środowiskiem, PandaDoc nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Ciebie do PandaDoc ani zapewnić, że informacje w Witrynie nie zostaną odczytane, ujawnione, zmienione lub zniszczone wskutek naruszenia naszych fizycznych, technicznych bądź organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Ponadto, chociaż podejmujemy zasadne działania, aby mieć pewność, że usługodawcy zadbają o poufność i bezpieczeństwo Twoich informacji, należy pamiętać, że praktyki stosowane przez usługodawców pozostają ostatecznie poza naszą kontrolą.

Nie odpowiadamy za funkcjonalność, prywatność ani zabezpieczenia innych organizacji. Korzystając z naszej Witryny, potwierdzasz, że masz świadomość wynikających z tego faktu zagrożeń i świadomie podejmujesz związane z tym ryzyko. Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z ochrony danych osobowych, kliknij poniżej odpowiednią lokalizację:

UE (RODO i RODO w Wielkiej Brytanii) i reszta świata

Kalifornia, USA

Brazylia

Twoje preferencje

Aby zmienić lub ograniczyć zakres zbierania lub korzystania z Twoich danych osobowych, możesz podjąć następujące działania.

 1. natychmiastowe wylogowanie;
 2. usunięcie lub anonimizację wszelkich danych umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Przesyłanie danych między krajami

Nasza spółka prowadzi działalność w skali globalnej i posiada globalną infrastrukturę. Korzystamy z chmur obliczeniowych, co oznacza, że Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane do kraju, w którym prawo nie zapewnia takiego poziomu ochrony danych osobowych, jak prawo Twojego kraju. Twoje dane osobowe będą przesyłane do krajów uznanych za posiadające należyty poziom ochrony danych według ustaleń Komisji Europejskiej.

W przypadku udostępnienia przez nas Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się na terenie Stanów Zjednoczonych lub w obszarach prawnych spoza EOG, które według Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z jego orzeczeniem w sprawie Schrems II, nie zapewniają należytego poziomu ochrony danych osobowych, RODO dopuszcza inne rozwiązania w zakresie zgodnego z prawem transgranicznego przesyłania danych. PandaDoc może powołać się na umowy przetwarzania danych (DPA) zawierające standardowe klauzule umowne (SCC) zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inne odpowiednie rozwiązania dotyczące transgranicznego przesyłania danych wymagane lub dopuszczone na podstawie art. 46 i 49 RODO. W sytuacji, w której wymagają tego przywołane przepisy, możesz zwrócić się do nas z żądaniem przedstawienia kopii zawierającej opis odpowiednich mechanizmów przez nas wdrożonych.

Zgodność z europejskim, brytyjskim i szwajcarskim programem Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych (DPF)

Firma PandaDoc jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu zgodności z zasadami programu Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych UE — USA (Data Privacy Framework, DPF UE — USA), brytyjskiego rozszerzenia do DPF UE — USA i szwajcarsko-amerykańskiego programu Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych (DPF Szwajcaria — USA), ustanowionego przez Departament Handlu USA. Firma PandaDoc jest aktywnym uczestnikiem programu Tarcza Prywatności i jako taka jest automatycznie objęta programem DPF do 10 października 2023 r. lub do czasu zatwierdzenia samocertyfikacji. Firma PandaDoc zaświadcza Departamentowi Handlu USA, że przestrzega zasad programu Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych UE — USA (zasad DPF UE — USA) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej na podstawie DPF UE — USA oraz danych osobowych otrzymanych ze Zjednoczonego Królestwa (i Gibraltaru) na podstawie brytyjskiego rozszerzenia do DPF UE — USA. Firma PandaDoc zaświadcza Departamentowi Handlu USA, że przestrzega zasad szwajcarsko-amerykańskiego programu Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych (zasad DPF Szwajcaria — USA) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych ze Szwajcarii na podstawie DPF Szwajcaria — USA. W przypadku rozbieżności między zasadami określonymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności a zasadami DPF UE — USA lub DPF Szwajcaria — USA, za nadrzędne uznaje się zasady DPF UE — USA lub DPF Szwajcaria — USA. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych (DPF) i zobaczyć nasz certyfikat, należy odwiedzić stronę https://www.dataprivacyframework.gov/.

Wedle Transatlantyckich Ram Ochrony Danych firma PandaDoc zobowiązuje się do rozstrzygania skarg dotyczących prywatności oraz gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych przekazanych do USA zgodnie z postanowieniami Transatlantyckich Ram Ochrony Danych. Obywatele Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii powinni w pierwszej kolejności kierować pytania i skargi dotyczące Transatlantyckich Ram Ochrony Danych do firmy PandaDoc. Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z ochrony danych osobowych, kliknij poniżej odpowiednią lokalizację:

UE (RODO i RODO w Wielkiej Brytanii) i reszta świata

Kalifornia, USA

Brazylia

Firma PandaDoc zobowiązuje się również do przekazania nierozwiązanych skarg dotyczących prywatności zgodnie z Transatlantyckimi Ramami Ochrony Danych niezależnemu organowi rozstrzygania sporów, tj. Data Privacy Framework Services, obsługiwanemu przez programy krajowe BBB. Jeśli nie otrzymasz terminowego potwierdzenia złożonej skargi lub jeśli Twoja skarga nie została rozpatrzona w sposób satysfakcjonujący, wejdź na stronę https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę. Z tej usługi możesz skorzystać bez żadnych opłat.

Jeśli Twoja skarga podlegająca Transatlantyckim Ramom Ochrony Danych (Data Privacy Framework) nie może zostać rozwiązania przez powyższe kanały, pod pewnymi warunkami możesz wystąpić o wiążący arbitraż pozostałych roszczeń, które nie zostały rozstrzygnięte przez inne mechanizmy odwoławcze. Patrz https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2

Dzieci i osoby niepełnoletnie

PandaDoc nie zbiera świadomie danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 (trzynastu) lat. Jeśli odkryjemy, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 (trzynastu) lat, jak najszybciej usuniemy takie dane. Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z ochrony danych osobowych, kliknij poniżej odpowiednią lokalizację:

UE (RODO i RODO w Wielkiej Brytanii) i reszta świata

Kalifornia, USA

Brazylia

Korzystanie z Usług jest równoznaczne z oświadczeniem, że masz co najmniej 18 (osiemnaście) lat i rozumiesz, że musisz mieć co najmniej 18 (osiemnaście) lat, aby utworzyć konto lub kupować towary bądź usługi za pośrednictwem Witryny.

Dostępność 

Osoby niewidome bądź niedowidzące mogą odczytać niniejsze oświadczenie za pomocą funkcji zamiany tekstu na mowę w przeglądarce internetowej.

Zmiany w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Zasadniczo oczekujemy, że zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności będą wprowadzane w przypadku nowych lub znowelizowanych przepisów bądź nowych lub zmodyfikowanych procedur biznesowych. Zastrzegamy jednak prawo do aktualizowania niniejszego oświadczenia w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia. W związku z tym prosimy o regularne jego sprawdzanie. Powiadomienia i aktualizacje o wprowadzonych zmianach możemy przekazywać w innej formie stosownie do okoliczności. Dalsze korzystanie z Witryny po zmianach w niniejszym oświadczeniu będzie oznaczało Twoją akceptację wprowadzonych zmian bądź aktualizacji. Datę wprowadzenia zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności podano powyżej w pozycji „Zaktualizowano”.

Kontakt z nami

Pytania lub skargi dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych lub dotyczące Oświadczenia o ochronie prywatności należy kierować pocztą na adres PandaDoc, Inc., Attention: Privacy Department, 3739 Balboa St. #1083, San Francisco, CA 94121. Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z ochrony danych osobowych, kliknij poniżej odpowiednią lokalizację:

UE (RODO i RODO w Wielkiej Brytanii) i reszta świata

Kalifornia, USA

Brazylia