Dodatkowe informacje o ochronie prywatności dotyczące stanu Wirginia

Spis treści

  1. Prawa do ochrony prywatności w stanie Wirginia
  2. Prawa konsumentów ze stanu Wirginia
  3. Weryfikacja wniosku konsumenta i ramy czasowe

Prawa do ochrony prywatności w stanie Wirginia

Ta część stanowi uzupełnienie Oświadczenia o ochronie prywatności i dotyczy wyłącznie mieszkańców stanu Wirginia. Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Wirginia, zgodnie z art. 59.1–575 do 59.1–584 ustawy o ochronie danych konsumentów stanu Wirginia (Virginia Consumer Data Protection Act, „VCDPA”) przysługują Ci określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Gromadzimy dane wymienione w niniejszym uzupełnieniu dotyczącym ochrony prywatności w stanie Wirginia oraz w Oświadczeniu o ochronie prywatności, obejmujące dane osobowe i dane wrażliwe zdefiniowane w VCDPA, w sposób opisany w niniejszym uzupełnieniu oraz w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Zgodnie z definicją zawartą w VCDPA „Dane osobowe” to wszelkie informacje, które są powiązane lub w uzasadniony sposób możliwe do powiązania ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Dane osobowe nie obejmują danych pozbawionych elementów umożliwiających identyfikację ani informacji publicznie dostępnych. Dane osobowe wyłączone z zakresu VCDPA obejmują:

  1. dane podmiotów i partnerów biznesowych objętych ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) oraz powiązanymi federalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, dane z badań klinicznych oraz inne kwalifikujące się dane badawcze;
  2. dane osobowe objęte niektórymi branżowymi przepisami dotyczącymi prywatności, w tym ustawą o uczciwej sprawozdawczości kredytowej (Fair Credit Reporting Act, FCRA), ustawą Gramm-Leach-Bliley (Gramm-Leach-Bliley Act, GLBA), ustawą o kredytach rolniczych (Farm Credit Act) i ustawą o ochronie prywatności kierowców z 1994 r. (Driver’s Privacy Protection Act);
  3. informacje zebrane od organizacji rządowych, organizacji non-profit i instytucji szkolnictwa wyższego oraz
  4. dane przetwarzane lub przechowywane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym dane do kontaktu w nagłych wypadkach lub dane dotyczące zarządzania świadczeniami.

Jeśli nie podasz informacji, o które prosimy, możemy nie być w stanie świadczyć żądanych usług. Dane wrażliwe to kategoria Danych osobowych, która wymaga większej ochrony i ostrożności podczas przetwarzania. Zgodnie z definicją podaną w VCDPA „Dane wrażliwe” to: (1) Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne, stan zdrowia psychicznego lub fizycznego, orientację seksualną, obywatelstwo lub status imigracyjny; (2) przetwarzanie danych genetycznych lub biometrycznych w celu jednoznacznego ustalenia tożsamości osoby fizycznej; (3) dane osobowe zebrane od znanego dziecka; lub (4) dokładne dane geolokalizacyjne. Z zastrzeżeniem kilku wyjątków będziemy przetwarzać Twoje Dane wrażliwe wyłącznie za Twoją zgodą.

Prawa konsumentów ze stanu Wirginia

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Wirginia, na mocy ustawy o ochronie danych konsumentów stanu Wirginia (VCDPA) przysługują Ci określone prawa dotyczące Twoich Danych osobowych, z pewnymi wyjątkami. Prawa te opisano poniżej:

Weryfikacja wniosku konsumenta i ramy czasowe

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, kliknij tutaj lub wyślij żądanie pocztą tradycyjną na adres: PandaDoc, Inc., Attention: Privacy Department, 3739 Balboa St. #1083, San Francisco, CA 94121.

Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z ochrony danych osobowych, kliknij poniżej odpowiednią lokalizację:

UE (RODO i RODO w Wielkiej Brytanii) i reszta świata

Kalifornia, USA

Brazylia

W ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania Twojego odwołania poinformujemy Cię na piśmie o wszelkich podjętych lub niepodjętych działaniach w odpowiedzi na Twoje odwołanie, wyjaśniając również powody podjętej decyzji. Jeśli Twoje odwołanie zostanie odrzucone, możesz również skontaktować się z prokuratorem generalnym tutaj, aby złożyć skargę.