Dodatkowe informacje o prawach do ochrony prywatności w UE

Spis treści

1. Prawa do ochrony prywatności w UE

2. Skargi

Prawa do ochrony prywatności w UE

Jeśli mieszkasz na terytorium Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), sposób, w jaki gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, będzie podlegał postanowieniom unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, sposób, w jaki gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, będzie podlegał postanowieniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w Wielkiej Brytanii („RODO w Wielkiej Brytanii”). Zgodnie z unijnym i brytyjskim RODO mieszkańcom UE i Wielkiej Brytanii przysługują pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Możesz dokonać następujących wyborów dotyczących swoich danych osobowych:

Skargi 

Naszym celem jest rozpatrywanie uzasadnionych skarg dotyczących prywatności i zbierania lub wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Pytania lub skargi dotyczące naszych praktyk w zakresie danych bądź niniejszego oświadczenia należy kierować pod wskazany poniżej adres. Jeśli uznasz, że nasza odpowiedź na Twoją skargę jest niezadowalająca, masz prawo zwrócić się do miejscowego urzędu ochrony danych osobowych.

Pamiętaj, że Twoje prawa nie są bezwzględne. Oznacza to, że w niektórych okolicznościach obowiązujące prawo przewiduje wyjątki. Prawo może zwalniać nas z obowiązku realizacji żądań dotyczących Twoich danych osobowych. Na przykład usunięcie Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy świadczymy Ci nasze Usługi, może uniemożliwić Ci dostęp do Usług lub korzystanie z nich.

Kliknij tutaj, aby skorzystać ze swoich praw wynikających z ochrony danych osobowych. Odpowiemy na wszelkie Twoje żądania w terminie wskazanym w RODO. Jeśli będziemy potrzebowali więcej czasu na spełnienie Twojego żądania, poinformujemy Cię o tym wcześniej. W żadnym wypadku nie przekroczymy dopuszczalnego prawnie terminu.

Odpowiemy na wszelkie Twoje żądania w terminie wskazanym w RODO. Jeśli będziemy potrzebowali więcej czasu na spełnienie Twojego żądania, poinformujemy Cię o tym wcześniej. W żadnym wypadku nie przekroczymy dopuszczalnego prawnie terminu.

Należy pamiętać, że zgodnie z prawem będziemy wymagali od Ciebie udowodnienia Twojej tożsamości. Możemy ją zweryfikować telefonicznie lub e-mailem. W zależności od Twojego żądania poprosimy Cię o informacje takie jak imię, nazwisko czy inne dane informacje dotyczące konta. Możemy również poprosić Cię o złożenie podpisanego oświadczenia potwierdzającego Twoją tożsamość. Po złożeniu żądania podejmiemy zasadne działania w celu uzupełnienia, sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych znajdujących się w naszych zapisach.

W niektórych okolicznościach możesz powołać upoważnionego przedstawiciela, który będzie składał wnioski o wykonanie w Twoim imieniu określonych praw związanych z ochroną prywatności. Będziemy wymagali weryfikacji, czy upoważniony przedstawiciel uzyskał od Ciebie pozwolenie na złożenie wniosku. Konieczne będzie przedstawienie kopii podpisanego pozwolenia udzielonego upoważnionemu przedstawicielowi, zgodnie z którym ma on być uprawniony do składania wniosku w Twoim imieniu, i bezpośrednia weryfikacja Twojej tożsamości przez nas. Jeśli jesteś upoważnionym przedstawicielem składającym wniosek w imieniu innej osoby, na wezwanie musisz załączyć kopię następujących informacji:

  1. Wypełniony i podpisany formularz Ustanowienia upoważnionego przedstawiciela potwierdzający Twoje upoważnienie do działania w imieniu konsumenta.

Jeśli nie otrzymamy obu dokumentów, wniosek zostanie odrzucony.