Podwykonawcy przetwarzania, z którymi współpracuje PandaDoc

Aby wspierać świadczenie naszych usług, PandaDoc, Inc może korzystać z podmiotów przetwarzających dane, które mają dostęp do pewnych danych klientów (dalej zwanych „Podwykonawcami przetwarzania”).  Na tej stronie znajdują się ważne informacje na temat tożsamości, lokalizacji i roli każdego Podwykonawcy przetwarzania. Niezdefiniowane terminy wykorzystane na tej stronie mają znaczenie przypisane im lub zastępujące definicje zawarte w umowie pisemnej pomiędzy klientem a PandaDoc („Umowa”).

Osoby trzecie

W PandaDoc korzystamy obecnie z zewnętrznych Podwykonawców przetwarzania, którzy zapewniają nam rozmaite funkcje biznesowe, takie jak analityka biznesowa, infrastruktura, powiadomienia e-mail, płatności czy obsługa klienta. Przed nawiązaniem współpracy z zewnętrznym Podwykonawcą przetwarzania PandaDoc przeprowadza badanie due diligence w celu oceny jego stanowiska w odniesieniu do ochrony, a następnie zawiera umowę wymagającą od każdego Podwykonawcy przestrzegania praktyk bezpieczeństwa na co najmniej minimalnym akceptowalnym poziomie.

Produkt(y)Czynności w zakresie przetwarzania powierzonego podwykonawcomW jakich krajach PandaDoc przechowuje dane osobowe klientów?W jakich krajach PandaDoc przetwarza dane osobowe klientów (np. korzysta z dostępu do takich danych, przekazuje je lub w inny sposób z nich korzysta)?
Amazon Web Services Dostawca usług w chmurzeStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
SalesforceUsługi sprzedaży w chmurzeStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
HubSpotOprogramowanie do marketingu przychodzącego, sprzedaży i obsługi klientaStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
Google Workspace & Analytics Dane użytkowników, pracowników i wnioskodawców są przechowywane w GSuiteStany Zjednoczone Region Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone 
RecurlyZarządzanie płatnościami w ramach subskrypcjiStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
Amplitude Analizy produktuStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
SegmentInfrastruktura danychStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
ChilipiperPlatforma do planowania spotkańStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
ZendeskDostawca usług w chmurzeStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
FullStoryDane użytkowników do badań użytkownikówStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
Mailgun Technologies, Inc.Mailgun Technologies, Inc.Stany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
SalesLoftPlatforma do angażowania zespołów sprzedażyStany Zjednoczone Region Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
ImpervaOchrona przed atakami WAF i DDoSStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
StitchPotok danych ETLStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
WootricAnkiety NPSStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
GainsitePlatforma do zarządzania sukcesem klienta pomaga zespołom ds. zarządzania sukcesem klienta optymalizować swoją pracęStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
GongNarzędzie do zwiększania efektywności sprzedażyStany Zjednoczone Region Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
NetsuitePlanowanie zasobów przedsiębiorstwaStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
AppcuesPrezentacje wdrożeniowe dla pracowników, ogłoszenia i ankietyStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
Split SoftwareNarzędzie do testowania funkcji Stany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
Pusher Usługa hostingu APIStany Zjednoczone Region Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone
TwilioAPI komunikacyjneStany ZjednoczoneRegion Azji i Pacyfiku, Kanada, Ameryka Środkowa / Karaiby / Meksyk, Europa (państwa należące do EOG), Europa (państwa nienależące do EOG), Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone

Aktualizacje

Wraz z rozwojem naszej działalności Podwykonawcy przetwarzania, z których usług korzystamy, również mogą się zmienić. Dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie aktualizować treść tej strony w miarę dodawania nowych Podwykonawców przetwarzania lub rezygnacji z niektórych z nich. Ta strona ma być naszym ostatecznym mechanizmem służącym do powiadamiania klientów o wszelkich zmianach na liście podmiotów, którym powierzamy przetwarzanie danych. Prosimy o częste sprawdzanie tej strony w celu uzyskiwania od PandaDoc informacji o aktualizacjach w odpowiednim czasie.