Polityka płatności

PandaDoc to aplikacja chmurowa oparta na subskrypcji. Oferujemy 14-dniowy darmowy okres próbny, dzięki czemu masz możliwość oceny, czy aplikacja zaspokaja Twoje potrzeby. Okres ten może zostać przedłużony na Twoją prośbę, jeśli będziesz potrzebować więcej czasu na ocenę oprogramowania. Aby uzyskać ulepszony dostęp, możesz zakupić miesięczny lub roczny plan, a wówczas zarejestrowana karta płatnicza będzie regularnie obciążana. Oferujemy trzy płatne plany (Essentials, Business i Enterprise). W momencie rejestracji w płatnym planie wyrażasz zgodę na płatności oraz ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie zmiany wprowadzone zgodnie z wybranym planem i następującymi politykami.

Polityka anulowania

Gdy użytkownik złoży wniosek o anulowanie, nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty. Jednak po anulowaniu nie są udzielane żadne zwroty (proporcjonalne lub inne). W trosce o równe traktowanie wszystkich naszych klientów nie przewidujemy żadnych wyjątków.

Darmowy 14-dniowy okres próbny

PandaDoc oferuje bezpłatny 14-dniowy okres próbny w odniesieniu do wszystkich naszych planów. Nie musisz wprowadzać danych do płatności, lecz Twój plan wygaśnie pod koniec 14. dnia. Jeśli zdecydujesz się wprowadzić dane rozliczeniowe, pierwsza opłata nastąpi pod koniec 14. dnia od daty rejestracji. Jeżeli anulujesz swoje Konto przed tą pierwszą opłatą, nie zostaną pobrane żadne opłaty, nawet jeżeli wprowadzono dane rozliczeniowe.

Rozliczenie planu miesięcznego

Plany miesięczne dają dostęp z miesiąca na miesiąc, a opłaty miesięczne są pobierane w każdym dniu odnowienia subskrypcji (tego samego dnia miesiąca, w którym rozpoczęto pierwszą subskrypcję). Plany miesięczne są automatycznie odnawiane co miesiąc. Jeżeli anulujesz subskrypcję przed dniem odnowienia, nie otrzymasz zwrotu środków, ale od tego momentu nie będziemy pobierać od Ciebie opłaty za kolejne odnowienie.

Rozliczenie planu rocznego

Plany roczne zapewniają roczny dostęp i znaczne oszczędności w porównaniu z planami miesięcznymi. Plany roczne są płatne z góry i Twoja umowa będzie automatycznie odnawiana co roku. Jeżeli anulujesz subskrypcję zgodnie ze swoją umową o świadczenie usług i/lub ofertą przed dniem odnowienia, nie otrzymasz zwrotu środków i od tego momentu nie będziemy pobierać od Ciebie opłaty za kolejne odnowienie. Jeśli obniżysz wersję planu do miesięcznego przed datą odnowienia, zmiana wejdzie w życie w dniu odnowy Twojej rocznej subskrypcji.

Nieudane płatności

Jeśli PandaDoc nie będzie w stanie obciążyć Twojej karty płatniczej, Twoje konto zostanie objęte postępowaniem upominawczym i będziesz mieć 10 dni od daty nieudanej płatności, by zaktualizować dane karty płatniczej, zanim ograniczymy Twój dostęp do konta. Zamknięte konta mogą zostać reaktywowane po wprowadzeniu poprawnych informacji dotyczących płatności i gdy karta będzie mogła zostać pomyślnie przetworzona w celu realizacji wszystkich opłat nagromadzonych na koncie od dnia nieudanego obciążenia karty kredytowej. Wszystkie nieopłacone konta zostaną usunięte po upływie 180 dni.