Digital Remit
CRM som används
Highrise CRM
Övrigt
EventBrite, Slack

Digital Remit går i bräschen för ett pilotprogram som tillhandahåller viktiga workshops och utbildning för företagare runt Oxford, London och andra områden i Storbritannien.

Om kunden

Digital Remit går i bräschen för ett pilotprogram som tillhandahåller viktiga workshops och utbildning för företagare runt Oxford, London och andra områden i Storbritannien. Deras workshops och evenemang hjälper brittiska företag att utveckla och implementera tillväxtstrategier för att säkerställa långsiktig tillväxt och framgång.

Problemet

Eftersom Digital Remits program är statligt finansierat måste kursdeltagarna fylla i och skicka in flera olika dokument för att säkerställa att de är berättigade till kurser och eventuell efterföljande utbildning eller support. Innan de började använda PandaDoc var Justins team tvunget att skriva ut och dela ut fysiska dokument i början av varje kurs och tillbringa kursens första timme med att fylla i dem. Denna process tog en hel timme av den tre timmar långa kursen och ledde till flera timmars arbete för Digital Remit och deras partners efter varje session.

Lösningen

Idag skapar och skickar Digital Remit dokument till deltagarna innan kurserna, med hjälp av PandaDoc.

Digital Remit implementerade PandaDoc som en del av ett större digitalt arbetsflöde för att spara tid, effektivisera kursregistreringen och erbjuda kursdeltagarna mer värde. Istället för att manuellt skapa inskrivningspaket, skriva ut dem och dela ut dem, använder Justins team nu PandaDoc i kombination med EventBrite och Highrise CRM för att automatisera dokumentskapande och leverera digitala inskrivningspaket inför varje kurs. Digital Remit-teamet kan spåra dokument när de visas och slutförs, och de använder PandaDocs Slack-integration för att få omedelbara aviseringar när varje kursdeltagare slutför sin dokumentation.

Resultat

Denna digitala dokumentprocess har nästan helt tagit bort tiden det tog att skapa inskrivningspaket och eliminerat timmen med pappersarbete som tidigare tog upp hela den första timmen av varje kurs. Det har gjort att Digital Remit nu har 30 % mer tid att undervisa under varje kurs, vilket gör att de kan leverera mycket större värde till deltagarna.

”Vi rekommenderar gärna PandaDoc till alla som vill spara tid på pappersarbetet”. – Justin Jackson, direktör

Att färdigställa inskrivningspaket innan kurstillfällena har även påverkat Digital Remits möjlighet att bygga positiva relationer med de personer som vill delta i deras kurser. Justins team kan nu identifiera eventuella behörighetsproblem innan en deltagare anländer till en kurs och arbeta med dem på ett positivt sätt för att erbjuda ytterligare workshops och hjälp baserat på personens behörighet.

Slutligen ger användningen av PandaDoc för att skapa en verkligt digital dokumentprocess Digital Remit en fördel jämfört med andra agenturer som konkurrerar om statlig finansiering för liknande program. De praktiska fördelar och de tidsbesparingar som Digital Remit har fått genom PandaDoc gör att de kan erbjuda mer utbildning och support än agenturer som fortfarande förlitar sig på utskrifts- och signeringsprocesser för dokument.