Datahemvist för PandaDoc

För våra kunders säkerhet och integritet erbjuder PandaDoc flera olika platser för datacenter. Våra kunder kan välja mellan regionala versioner av vårt SaaS-program, i USA eller i EU (då finns servern i Frankfurt i Tyskland).

De amerikanska och europeiska versionerna av PandaDoc liknar varandra och är lika säkra. Versionerna är dock oberoende och isolerade installationer av programmet. Det innebär att om du har ett PandaDoc-konto i USA kommer PandaDoc i EU inte att känna till detta konto och kommer inte att ha några uppgifter om det. Vi håller miljöerna isolerade för att kunna erbjuda våra kunder datahemvist.

Följande uppgifter lagras och bearbetas inom den valda regionens gränser:

Följande information – oavsett vilken version av PandaDoc som väljs – lagras (och överförs till USA):

Observera att du inte kan överföra data från PandaDoc från ett datacenter till ett annat. Om du har valt den amerikanska servern kan du ha ett separat konto i EU med samma e-postadress som kontoägaren, men det blir ett andra konto som varken har samma licens eller information som det första – du måste konfigurera och underhålla det separat, vilket ger dig full kontroll över din datahemvist.