Arbetsflödesprogram för godkännande

Spara arbetstimmar – minska tiden det tar att skapa dokument med 50%. Effektivisera dina affärsprocesser, få dokument godkända snabbare och få iväg 87 % fler dokument per månad.

Arbetsflödesprogram för godkännande
ökning av slutförda dokument per månad
87 %
tidsminskning för dokumentskapande
50 %
ökning av slutna avtal
36 %

Glöm manuella godkännandeprocesser

Få godkännanden i realtid

Sluta skicka otaliga påminnelser och jaga efter intressenter. Med PandaDocs dokumentarbetsflöde för godkännanden kan du automatisera hela godkännandeprocessen, vilket sparar tid, energi, pengar och onödiga bekymmer. Skapa listor med nödvändiga godkännanden för olika team – som sedan meddelas automatiskt när ett dokument är slutfört.

Workflow Approval SE

Anpassa godkännandeprocesserna

Skapa anpassade arbetsflöden för godkännanden så att de uppfyller ditt företags behov. PandaDocs flexibla och tillförlitliga automatiseringapp för arbetsflöden ger dig fullständig kontroll över vem som har åtkomst till och behörighet att göra ändringar i alla dokument och mallar som du skapar. Oavsett om du vill att en person eller hela teamet ska ha åtkomst kan du konfigurera alla inställningar i förväg när du skapar en mall för en viss dokumenttyp.

Workflow SE

Effektivisera samarbetet inom teamet

Se till att tvärfunktionella samarbeten löper smidigt med arbetsflödesautomatisering. Teamledare på ditt företag kan samarbeta och tillhandahålla feedback i realtid på dokumentmallar, så att inga dokument godkänns utan input från de olika teamen.

Signeringsordning ger ytterligare struktur och säkerhet i dina dokumentarbetsflöden genom att säkerställa att dokumenten godkänns av rätt personer i rätt ordning. På så sätt undviker du både missförstånd och förvirring.

Team People SE

Inkludera villkorade godkännanden

Vissa dokument behöver inte godkännas innan de skickas ut, såvida det inte krävs oförutsedda ändringar. Med villkorsstyrda godkännanden kan du undvika onödiga e-postmeddelanden genom att endast kräva ett godkännande om någonting specifikt har ändrats i dokumentet. Exempel: Om en person i ditt team har lagt in en rabatt över en viss procent kan du konfigurera så att dokumentet skickas för granskning och godkännande automatiskt.

Document Workflow Agreement SE

Vanliga frågor

Vad kan jag göra med godkännanden?

Många dokument kräver att flera olika personer godkänner det innan det kan anses klart och skickas vidare. Med våra arbetsflöden kan du konfigurera en automatisk intern godkännandeprocess som ger alla relevanta användare åtkomst till dokumentet innan det skickas till den avsedda mottagaren. Du kan skicka affärsdokument till interna teammedlemmar både före och efter det att dokumentet har slutförts genom att aktivera signeringsföljder och lägga till medarbetare som slutmottagare.

Hur konfigurerar jag en ordningsföljd för godkännanden?

Börja med att öppna PandaDoc-mallen du använder för att skapa dokumentet. Du ser tre punkter längst upp i mallen. Klicka på dem och klicka sedan på Konfigurera arbetsflöde och växla reglaget för Godkänd till ”på”.

Ett popupfönster med en lista på personerna i din organisation visas. Välj personerna som ska godkänna det slutliga dokumentet eller lägg till en specifik godkännandegrupp för att skicka dokumentet till ett helt team direkt.

Hur blir ett dokument godkänt?

Om du aktiverar dokumentgodkännanden och tilldelar en godkännare börjar processen så snart du har skapat ett dokument. När dokumentet har skapats och arbetsflödet för godkännande har aktiverats får godkännaren automatiskt ett e-postmeddelande med en länk till dokumentet. PandaDocs smidiga arbetsflöde gör det möjligt för godkännaren att direkt visa dokumentet och avgöra huruvida det ska godkännas eller avvisas. Hen kan också tillhandahålla feedback, redigera och kommentera direkt i dokumentet, så att personen som skapade dokumentet enkelt kan göra ändringar. Om dokumentet godkänns kan godkännaren välja att vidarebefordra det till andra godkännare eller till den slutliga mottagaren.‌

Vad händer när ett dokument har godkänts?

Det är helt upp till dig. Du kan välja att skicka dokumentet till den slutliga mottagaren eller meddela personen som skapade dokumentet först. På så sätt får du både flexibilitet och kontroll och kan själv bestämma vad som ska hända med dokumentet efter att det har skapats, godkänts eller skickats. Och till skillnad från program med öppen källkod kan du se till att ditt arbetsflöde är säkert från ändpunkt till ändpunkt.

Kan jag anpassa godkännanden i olika dokument?

Ja, du kan välja specifika och anpassade godkännanden i varje dokument och mall du skapar. Och tack vare PandaDocs programvara för godkännandedirigering undviker du komplicerade processer och att dokument skickas till fel mottagare av misstag. För att anpassa arbetsflöden upprepar du processen för att konfigurera en ordningsföljd för godkännande. Du kan utse så många godkännare du vill.

Vad händer om personen som ska godkänna ett dokument inte befinner sig på kontoret?

PandaDocs molnbaserade programvara för arbetsflödeshantering gör det enklare än någonsin att få dokument godkända. Om godkännaren inte är på kontoret kan hen granska och godkänna viktiga dokumentet i realtid från valfri enhet, var som helst i världen – det enda som behövs är en internetanslutning.