Addendum Privacyrechten in de EU

Inhoudsopgave

  1. Privacyrechten in de EU
  2. Klachten

Privacyrechten in de EU

Als u in de Europese Unie (‘EU’) of de Europese Economische Ruimte (‘EER’) woont, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (‘AVG’) van toepassing op de manier waarop we uw Persoonlijke informatie verzamelen en verwerken. Als u in het Verenigd Koninkrijk woont, is de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘UK AVG’) van toepassing op de manier waarop we uw Persoonlijke informatie verzamelen en verwerken. Onder de AVG en UK AVG hebben inwoners van de EU en het Verenigd Koninkrijk bepaalde rechten met betrekking tot hun Persoonlijke informatie. U kunt de volgende keuzes maken met betrekking tot uw Persoonlijke informatie:

Klachten

We streven ernaar geldige klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Voor vragen of klachten over ons gegevensgebruik of deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder aangegeven. Mocht u niet tevreden zijn met onze reactie op uw klacht, dan heeft u het recht om contact op te nemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Houd er rekening mee dat uw rechten niet absoluut zijn, wat betekent dat er in sommige omstandigheden uitzonderingen bestaan onder de toepasselijke wetgeving. De wet kan voorzien in vrijstellingen van verzoeken waarbij uw persoonlijke informatie is betrokken. Het verwijderen van uw persoonlijke informatie kan u bijvoorbeeld de toegang tot of het gebruik van onze Services beletten, terwijl we die informatie nodig hebben om u onze Services te kunnen leveren.

Je kunt deze rechten hier uitoefenen. We zullen tijdig reageren op een dergelijk verzoek, zoals gespecificeerd door de GDPR (AVG). Als we meer tijd nodig hebben om aan je verzoek te voldoen, laten we je dat vooraf weten. We zullen de wettelijk bepaalde tijdslimiet onder geen enkele omstandigheid overschrijden.

Houd er rekening mee dat we, zoals wettelijk vereist, u vragen om uw identiteit te bewijzen. We kunnen uw identiteit verifiëren via een telefoongesprek of e-mail. Afhankelijk van uw verzoek vragen we u informatie zoals uw naam of andere rekeninginformatie. We kunnen u ook vragen om een ondertekende verklaring waarin u uw identiteit bevestigt. Na een verzoek leveren we redelijke inspanningen om persoonlijke informatie over u in onze bestanden te verstrekken, te corrigeren of te verwijderen.

In bepaalde omstandigheden kunt u een gemachtigde aanwijzen om namens u verzoeken in te dienen om bepaalde privacyrechten uit te oefenen. We vereisen een verificatie dat u de gemachtigde toestemming hebt gegeven om namens u een verzoek in te dienen. U moet ons een kopie verstrekken van de ondertekende toestemming die u aan de gemachtigde hebt gegeven om het verzoek in uw naam in te dienen en uw eigen identiteit rechtstreeks bij ons verifiëren. Als u een gemachtigde bent die een verzoek indient namens een persoon, moet u een kopie van de volgende informatie bij het verzoek voegen:

  1. Een ingevuld en ondertekend formulier voor de aanwijzing van een gevolmachtigd agent waaruit blijkt dat u bent gemachtigd om namens de consument op te treden.

Als we de informatie niet ontvangen, wordt het verzoek afgewezen.