Moc prawna podpisu elektronicznego w Niemczech

Czy podpis elektroniczny ma moc prawną w Niemczech?

Tak. Prawo w Niemczech uznaje podpisy elektroniczne od 2001 roku. Regulacje dotyczące podpisu elektronicznego w całej Unii Europejskiej zostały ustandaryzowane na podstawie rozporządzenia eIDAS w 2016 roku.

Jakim przepisom podlegają podpisy elektroniczne w Niemczech?

W 2016 roku Niemcy przyjęły rozporządzenie eIDAS standaryzujące przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w całej UE. Każdy podpis elektroniczny złożony za pośrednictwem dostawcy usług zaufania certyfikowanego przez państwo członkowskie UE jest ważny i prawnie wiążący na terenie całej Unii Europejskiej.

Rozporządzenie eIDAS definiuje trzy rodzaje podpisów elektronicznych:

 • Zwykły podpis elektroniczny (standard electronic signature, SES)
  Zwykły podpis elektroniczny to najbardziej podstawowy rodzaj podpisu elektronicznego. Osoba składająca podpis może wpisać swoje nazwisko maszynowo lub odręcznie, bez elektronicznego formularza do potwierdzenia podpisu. Ten rodzaj podpisu jest bardzo łatwy w użyciu, ale też najłatwiej go podważyć, ponieważ ograniczone są protokoły zabezpieczeń służące do weryfikacji autentyczności osoby podpisującej.
 • Zaawansowany podpis elektroniczny (advanced electronic signature, AES
  Zaawansowany podpis elektroniczny musi zapewniać, że podpisy są w unikatowy sposób powiązane z osobą składającą podpis i mogą służyć do jej zidentyfikowania. Podpis ten musi zostać utworzony przy użyciu danych do tworzenia podpisu elektronicznego, nad których używaniem osoba składająca podpis może – z wysokim poziomem pewności – mieć wyłączną kontrolę.
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny (qualified electronic signature, QES)
  Kwalifikowany podpis elektroniczny to bardziej formalna postać zaawansowanego podpisu elektronicznego oraz jedyny rodzaj podpisu, który ma moc prawną równorzędną z podpisem ręcznym. Jest to zaawansowany podpis elektroniczny, któremu towarzyszy kwalifikowany certyfikat cyfrowy utworzony przez kwalifikowane urządzenie do składania podpisów (QSCD). Urządzenie QSCD musi być wydane przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania (TSP) w UE z zaufanej listy Unii Europejskiej (EUTL).

Kwalifikowane podpisy elektroniczne mają moc prawną równorzędną z podpisem odręcznym. Niekwalifikowanego podpisu elektronicznego nie można odrzucić jako dowodu w sądzie wyłącznie ze względu na formę elektroniczną lub niespełnianie wymogów kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jakiego rodzaju podpis elektroniczny jest potrzebny?

W Niemczech zwykły podpis elektroniczny jest odpowiedni w przypadku następujących rodzajów dokumentów:

 • Dokumenty kadrowe
 • Umowy o zachowaniu poufności
 • Dokumenty medyczne
 • Dokumenty bankowe
 • Umowy dotyczące nieruchomości
 • Umowy licencyjne
 • Polisy ubezpieczeniowe
 • Dokumenty związane z edukacją 

W Niemczech kwalifikowany podpis elektroniczny jest wymagany w przypadku następujących rodzajów dokumentów:

 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Umowy najmu powyżej jednego roku 
 • Poświadczenia notarialne
 • Nabycie i przeniesienie własności gruntu
 • Dokumenty sądowe i proceduralne
 • Umowy z pracownikami czasowymi

Jakiego rodzaju podpisy elektroniczne oferuje PandaDoc?

PandaDoc oferuje zwykłe (SES) i kwalifikowane podpisy elektroniczne (QES). PandaDoc w następujący sposób spełnia wymogi przepisów dotyczących podpisu elektronicznego na całym świecie:

 • Cyfrowe certyfikaty podpisujących do każdego dokumentu
 • Szyfrowanie asymetryczne lub z kluczem publicznym
 • Przechwytywanie adresu IP
 • Wymóg utworzenia konta i logowania
 • Dwuetapowa weryfikacja osób składających podpis elektroniczny
 • Zgodność z RODO

Czy z oprogramowania E-podpis firmy PandaDoc mogę korzystać w Niemczech?

Tak, oprogramowanie E-podpis firmy PandaDoc spełnia wymogi przepisów dotyczących podpisu elektronicznego obowiązujących w Niemczech. Dzięki temu łatwiej jest zawierać umowy i realizować transakcje w tym kraju. Zarejestruj się, aby wypróbować nasze oprogramowanie przez 14 dni bez opłat.