Wettigheid van elektronische handtekeningen in Frankrijk

Is een elektronische handtekening rechtsgeldig in Frankrijk?

Ja. Frankrijk erkent elektronische handtekeningen wettelijk sinds 2000. Regelgeving m.b.t. eSignatures werd in 2016 in de hele Europese Unie gestandaardiseerd onder de eIDAS-verordening.

Welke wetten reguleren eSignatures in Frankrijk?

In 2016 heeft Frankrijk de eIDAS-verordening aangenomen, die de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in de hele EU heeft gestandaardiseerd. Elke elektronische handtekening die wordt gezet via een door een EU-lidstaat gecertificeerde verlener van vertrouwensdiensten is wettelijk en afdwingbaar binnen de hele Europese Unie.

In de eIDAS-verordening worden drie soorten elektronische handtekeningen gedefinieerd:

 • Gewone elektronische handtekening (SES)
  De gewone elektronische handtekening is de meest basale soort e-handtekening. De ondertekenaar kan diens naam typen of tekenen, en er is geen elektronisch formulier om de handtekening te valideren. Hoewel dit soort handtekeningen heel eenvoudig te gebruiken zijn, zijn ze ook het eenvoudigst te weerleggen, omdat er slechts beperkte beveiligingsprotocollen zijn om de authenticiteit van de ondertekenaar te verifiëren.
 • Geavanceerde elektronische handtekening (AES)
  Een geavanceerde elektronische handtekening moet verzekeren dat handtekeningen op unieke wijze individueel gekoppeld zijn aan de ondertekenaar en de ondertekenaar moet geidentificeerd zijn. De handtekening moet tot stand komen aan de hand van gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen, die de ondertekenaar in zo goed als alle zekerheid alleen zelf kan gebruiken.
 • Gekwalificeerde elektronische handtekening (QES)
  Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een striktere vorm van AES en het enige soort handtekening dat dezelfde juridische waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Het is een geavanceerde elektronische handtekening met een gekwalificeerd digitaal certificaat, dat door middel van een gekwalificeerd apparaat voor het maken van handtekeningen (QSCD) tot stand is gekomen. Het QSCD moet zijn afgegeven door een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (TSP) die op de vertrouwenslijst van de Europese Unie (EUTL) staat.

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen hebben een gelijkwaardige juridischewaarde als een handgeschreven handtekening. Niet-gekwalificeerde elektronische handtekeningen kunnen niet worden geweigerd als bewijs in rechte louter omdat zij in elektronische vorm zijn of omdat zij niet aan de vereisten van een QES voldoen.

Welk soort eSignature heb ik nodig?

In Frankrijk is SES geschikt voor de volgende soorten documenten:

 • HR-documenten
 • consumentenovereenkomsten
 • commerciële leaseovereenkomsten
 • licentieovereenkomsten
 • eigendomsoverdrachten
 • privacyverklaringen

In Frankrijk is QES vereist voor de volgende soorten documenten: 

 • overheidsopdrachten (goederen, diensten, werken) 
 • medische dossiers
 • uitspraken van gerechtelijke en handelsrechtbanken
 • gereglementeerde bedrijfsactiviteiten (met advocaten, banken, deurwaarders) 
 • wanneer de bewijskracht van de handtekening bijzonder belangrijk is

Wat voor soort elektronische handtekeningen biedt PandaDoc?

PandaDoc biedt SES- en QES-handtekeningen aan. Zo voldoet PandaDoc over de hele wereld aan eSignature-wetgeving:

 • certificaten voor digitale handtekeningen voor elk document
 • asymmetrische of publieke-sleutelcryptografie
 • het vastleggen van IP-adressen
 • vereisten voor het aanmaken van een account en inloggen
 • tweestapsverificatie voor ondertekenaars en ondertekenende partijen
 • naleving van de AVG
 • conform de eIDAS (QES)

Kan ik PandaDoc’s eSignature-software gebruiken in Frankrijk?

Ja, de eSignatures van PandaDoc voldoen aan de eSignature-wetgeving in Frankrijk. Dit maakt het gemakkelijk om contracten te laten ondertekenen en zaken te doen in Frankrijk. Meld je aan om onze software 14 dagen gratis uit te proberen.