Wettigheid van elektronische handtekeningen in Polen

Is een elektronische handtekening rechtsgeldig in Polen?

Ja. Polen erkent elektronische handtekeningen wettelijk sinds 2001. Regelgeving m.b.t. eSignatures werd in 2016 in heel de Europese Unie gestandaardiseerd onder de eIDAS-verordening.

Welke wetten regelen eSignatures in Polen?

In 2016 heeft Polen de eIDAS-verordening aangenomen, die de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in de hele EU heeft gestandaardiseerd. Elke elektronische handtekening die wordt gezet via een door een EU-lidstaat gecertificeerde aanbieder van vertrouwensdiensten is wettelijk en afdwingbaar binnen de hele Europese Unie.

In de eIDAS-verordening worden drie soorten elektronische handtekeningen gedefinieerd:

 • Gewone elektronische handtekening (SES)
  De gewone elektronische handtekening is de meest basale soort e-handtekening. De ondertekenaar kan diens naam typen of tekenen, en er is geen elektronisch formulier om de handtekening te valideren. Hoewel dit soort handtekening heel gemakkelijk te gebruiken is, is het ook het gemakkelijkst te weerleggen, gezien er slechts beperkte beveiligingsprotocollen zijn om de authenticiteit van de ondertekenaar te verifiëren.
 • Geavanceerde elektronische handtekening (AES)
  Een geavanceerde elektronische handtekening moet ervoor zorgen dat handtekeningen op unieke wijze verbonden zijn met en het mogelijk maken om de ondertekenaar te identificeren. De handtekening moet tot stand komen met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder diens uitsluitende controle kan gebruiken.
 • Gekwalificeerde elektronische handtekening (QES)
  Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een striktere vorm van AES en is het enige soort handtekening dat dezelfde juridische waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Het is een geavanceerde elektronische handtekening met een gekwalificeerd digitaal certificaat dat is gemaakt door een middel voor het aanmaken van een gekwalificeerde handtekening (QSCD). Het QSCD moet zijn afgegeven door een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten (TSP) die op de Vertrouwenslijst van de Europese Unie (EUTL) staat.

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen hebben een gelijkwaardige juridische waarde als een handgeschreven handtekening. Niet-gekwalificeerde elektronische handtekeningen kunnen niet worden geweigerd als bewijs in rechte louter omdat zij in elektronische vorm zijn of omdat zij niet voldoen aan de vereisten van een QES.

Welk soort eSignature heb ik nodig?

In Polen is SES geschikt voor de volgende soorten documenten:

 • Commerciële overeenkomsten
 • Residentiële overeenkomsten
 • Commerciële leaseovereenkomsten
 • Consumentenovereenkomsten
 • Licentieovereenkomsten

In Polen is QES vereist voor de volgende soorten documenten:

 • HR-documenten onderworpen aan het burgerlijk recht
 • Administratieve (overheids)besluiten
 • Overdracht van copyright
 • Overdracht van industriële eigendomsrechten

Wat voor soort elektronische handtekeningen biedt PandaDoc?

PandaDoc biedt SES- en QES-handtekeningen aan. Hier lees je hoe PandaDoc voldoet aan eSignature-wetgeving over de hele wereld:

 • Certificaten voor digitale handtekeningen voor elk document
 • Asymmetrische of publieke sleutelencryptie
 • Het vastleggen van IP-adressen
 • Vereisten m.b.t. het aanmaken van een account en inloggen
 • Tweestapsverificatie voor ondertekenaars en ondertekenende partijen
 • Naleving van de AVG

Kan ik PandaDoc’s eSignature-software gebruiken in Polen?

Ja, de eSignatures van PandaDoc voldoen aan de eSignature-wetgeving in Polen. Dit maakt het gemakkelijk om contracten te laten ondertekenen en zaken te doen in Polen. Meld je aan om onze software 14 dagen gratis uit te proberen.