Dodatkowe informacje o prawach do ochrony prywatności w Brazylii i Kanadzie

Spis treści

  1. Brazylia
  2. Kanada

Brazylia

Poza wymienionymi powyżej prawami obowiązującymi dla innych krajów, klienci i użytkownicy z Brazylii mają także prawo:

  • Potwierdzać istnienie przetwarzania;
  • Poprawiać nieaktualne informacje;
  • Wnioskować o anonimizację, blokadę lub usunięcie niepotrzebnych bądź nadmiernych danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z brazylijskimi przepisami ochrony danych osobowych;
  • Wnioskować o weryfikację decyzji podjętych wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania ich danych osobowych, jeśli naruszają one ich interesy;
  • Uzyskiwać informacje o instytucjach, którym udostępniamy ich dane osobowe; i
  • Mieszkańcy Brazylii mogą poprosić o listę krajów spoza Unii Europejskiej, które w poprzednim roku kalendarzowym otrzymały ich dane osobowe do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. Ta lista zawiera także rodzaje udostępnionych danych osobowych. Można ją uzyskać za darmo. PandaDoc dostarczy informacje w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty złożenia wniosku, zgodnie z tajemnicą handlową i przemysłową. Jeśli jesteś mieszkańcem Brazylii i chcesz zawnioskować o te informacje, skontaktuj się z nami tutaj.

Kanada

  • Przekazywanie do Stanów Zjednoczonych i krajów spoza Unii Europejskiej. PandaDoc może przekazywać Twoje dane osobowe poza Twoją jurysdykcję do dalszego przetwarzania, gdzie będzie ono podlegać jurysdykcji danego państwa.