Addendum Privacyrechten in Brazilië en Canada

Inhoudsopgave

  1. Brazilië
  2. Canada

Brazilië

Naast de hierboven vermelde rechten voor andere landen, hebben klanten en gebruikers in Brazilië het recht om:

  • Het bestaan van de verwerking bevestigen;
  • Onjuiste of verouderde informatie corrigeren;
  • Verzoeken om anonimisering, blokkering of verwijdering van onnodige of overmatige persoonlijke informatie die is verwerkt in strijd met de Braziliaanse wetgeving inzake gegevensbescherming;
  • Vragen om herziening van besluiten die uitsluitend zijn genomen op basis van geautomatiseerde verwerking van je persoonlijke informatie, wanneer deze je belangen schaden;
  • Informatie verkrijgen over de entiteiten waarmee we je persoonlijke informatie delen; en
  • Braziliaanse ingezetenen kunnen vragen om een lijst van derden die je persoonlijke informatie hebben ontvangen voor directmarketing-doeleinden in het voorgaande kalenderjaar. Deze lijst bevat ook de soorten persoonlijke informatie die zijn gedeeld. We verstrekken deze lijst gratis. PandaDoc zal deze informatie binnen 15 (vijftien) dagen vanaf de datum van je verzoek verstrekken, met inachtneming van ons commerciële en industriële beroepsgeheim. Als je een inwoner van Brazilië bent en deze informatie wilt opvragen, neem dan hier contact met ons op.

Canada

  • Overdracht naar de VS en derde landen. PandaDoc kan je persoonlijke informatie voor verdere verwerking overdragen aan een ander rechtsgebied, waar ze onder de wetgeving van dat andere rechtsgebied vallen.