Rezydencja danych PandaDoc

Dla bezpieczeństwa i ochrony prywatności naszych klientów PandaDoc oferuje wybór lokalizacji centrów danych. Nasi klienci mogą wybierać między regionalnymi wersjami aplikacji SaaS w USA lub w UE (z serwerem zlokalizowanym we Frankfurcie w Niemczech).

Wersje USA i UE PandaDoc są podobne i tak samo bezpieczne. Jednak wersje te są niezależne od siebie i mają osobne instalacje aplikacji. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto PandaDoc w USA, PandaDoc w UE nie wie o tym koncie i nie posiada żadnych informacji. Utrzymujemy osobne środowiska, by zapewniać rezydencję danych naszym klientom.

Następujące informacje są przechowywane i przetwarzane w zależności od wybranego regionu:

Następujące informacje są przechowywane (i przekazywane do USA) niezależnie od wybranej wersji PandaDoc:

Pamiętaj, że nie możesz przenosić danych z jednego centrum danych PandaDoc do innego. Jeśli wybrałeś(-aś) serwer w USA, możesz mieć oddzielne konto w UE z tym samym adresem e-mail co adres właściciela konta, ale będzie to drugie konto, które nie współdzieli licencji ani informacji z pierwszym kontem. Trzeba skonfigurować i utrzymywać je oddzielnie, aby mieć pełną kontrolę nad rezydencją danych.